Szczegółowa specyfikacja

iPresso jest pełne ciekawych i przydatnych funkcji. Poniżej prezentujemy te, których nasi klienci używają najczęściej. Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości iPresso - nie ma sprawy, znajdziesz je tutaj:

Pobierz plik PDF

Intuicyjny i innowacyjny menadżer kontaktów

Podzielony na trzy części widok pozwala na jednoczesne zapoznanie się z różnymi informacjami o kontakcie. Szybki dostęp do najważniejszych danych.

Monitoring kontaktów

Monitoring kontaktów odwiedzających podpięte strony internetowe oraz aktywności w zintegrowanych aplikacjach.

Monitoring kontaktów anonimowych

Monitoring kontaktów, których nie ma jeszcze w bazie.

Historia kontaktów w formie linii czasu

Historia kontaktów jest zapisywana w formie linii czasu.

Integracja z systemami CRM

Możesz zintegrować iPresso z popularnymi systemami CRM (np. Salesforce, Base, SugarCRM i in. - zobacz więcej). Wtedy dane o kontaktach będą automatycznie wymieniane między systemami.

...lub korzystanie z wbudowanej funkcji CRM w systemie iPresso

Masz możliwość zbudowania funkcjonalności CRM w oparciu o iPresso, które jest systemem otwartym i daje duże możliwości dodawania własnych atrybutów opisujących kontakty, a także m.in. dodawanie notatek przez użytkowników oraz integrowanie służbowych skrzynek pocztowych w celu prowadzenia korespondencji z kontaktami.

Automatyczne dodawanie kontaktów z formularzy

Każdy formularz utworzony w iPresso automatycznie zapisuje w systemie dane, tworzy nowe kontakty oraz aktualizuje.

Dodawanie ręczne

Oczywiście zawsze istnieje możliwość ręcznego dodawania kontaktów i ich aktualizacji.

Powiązania między kontaktami

Unikalna cecha iPresso - łączenie kontaktów w relacje. Np. rodzice - dzieci, pracownik - firma, samochód - właściciel - serwis - dealer itp. Funkcja ta daje niesamowite możliwości w projektowaniu ścieżek klientów i dopasowywania komunikacji, oferty i zwiększania sprzedaży.

Importowanie danych

Importowanie danych z plików przy użyciu kreatora importu.

Importowanie danych przez API iPresso

Automatyczne importowanie danych przez API iPresso.

Dowolne pola/atrybuty

Dodawanie dowolnie zdefiniowanych pól kontaktów.

Kategorie i podkategorie

Tworzenie dowolnej ilości kategorii i podkategorii. Nazywanie kategorii, oznakowanie kolorystyczne dla łatwiejszego rozpoznawania kontaktów w systemie. Definiowanie uprawnień dostępu do poszczególnych kategorii przez użytkowników iPresso.

Tagi

Dowolne tagowanie kontaktów. Słownik tagów oraz generator hierarchii tagów.

Indywidualna korespondencja

Integracja poczty użytkowników umożliwia prowadzenie korespondencji z poszczególnymi kontaktami z poziomu iPresso i zapisywanie jej na linii czasu historii kontaktu.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie kontaktów wg zapisanych danych.

Masowe działania

Masowa działania aktualizujące na wybranych/wyszukanych grupach kontaktów np. zmiany kategorii, tagowanie.

Widok 360 stopni

Kompleksowy widok 360 stopni wybranego kontaktu z informacjami o atrybutach, historią aktywności i działań, scoringiem, punktami lojalnościowymi i wieloma innymi danymi w ramach jednego, intuicyjnego ekranu.

Integracja danych o kontaktach

Integracjach danych o kontaktach z wielu miejsc m.in. Facebook, Twitter, systemy CRM i inne.

Scoring behawioralny

Definiowanie scoringu behawioralnego. Nadawanie punktów za poszczególne zachowania kontaktów, np. wejście na monitorowaną stronę, czas pobytu, kliknięcie w link, logowanie do sklepu itp. Możliwość tworzenia różnych wariantów oceny punktowej w zależności np. od scenariusza Marketing Automation.

Scoring demograficzny

Definiowanie scoringu demograficznego. Nadawanie punktów za poszczególne cechy np. miasto, stanowisko, status, kategoria itp. Możliwość tworzenia różnych wariantów. Nadawanie jednego scoringu np. za zestaw cech.

Łączny scoring

Suma scoringu behawioralnego i demograficznego.

Wiele planów scoringowych

Prowadzenie wielu planów scoringowych jednocześnie.

Punkty lojalnościowe

Nadawanie punktów lojalnościowych np. za konkretne aktywności kontaktów. Punkty mogą być naliczana w ramach wielu programów lojalnościowych, które mogą być prowadzone jednocześnie dla różnych grup kontaktów.

Deduplikacja

Deduplikacja kontaktów działa automatycznie w przypadku stwierdzonej jednoznaczości danych tj. np. e-mail, imię, nazwisko są takie same. Automatyczne oznaczanie kontaktów, o dużym podobieństwie danych i możliwym duplikacie.

Wizualny edytor Drag&Drop

Customer Journey, personalized scenarios. Wielopoziomowe, wielokanałowe algorytmy/reguły z wieloma rozgałęzieniami, zakończeniami i warunkami tworzone bez użycia kodu, rozbudowanych formularzy. Tutaj marketer może samodzielnie przygotować rozbudowane scenariusze kampanii i customer journey. Wystarczy zaprojektować, ustawić i uruchomić.

Narzędzia

Narzędzia do wykorzystania takie jak np. wysyłanie e-maili, smsów, powiadomień, kategoryzowanie, tagowanie i wiele innych narzędzi w jednym miejscu w przyborniku drag&drop.

Warunki

Warunki logiczne, które rozdzielają ścieżki klientów w zależności od ich zachowań i cech. Np. można kształtować komunikację w zależności od kliknietego linka w e-mailu. W iPresso w przyborniku drag&drop znajduje bogata kolekcja różnych warunków, które można również konfigurować wg potrzeb (Enterprise edition).

Dowolne aktywności

Aktywności

Dowolne działania

Działania

Monitorowanie scenariuszy w czasie rzeczywistym

Podgląd przebiegu scenariusza w czasie rzeczywistym. Widać ile kontaktów znajduje się na poszczególnych etapach.

Własne szablony

Tworzenie własnych szablonów scenariuszy Marketing Automation do wielokrotnego wykorzystania.

Biblioteka szablonów

Biblioteka szablonów gotowych do skonfigurowania i użycia.

Szkice

Pracę nad scenariuszami można podzielić, nie musisz projektować wszystkiego od razu. Gdy najdzie Cię pomysł po prostu zapisz go jako szkic algorytmu, który dopracujesz później albo zrobi to ktoś inny.

Autozapis

Nie zgubisz pracy i pomysłów nad którymi spędziłeś sporo czasu, nawet gdy stracisz połączenie z internetem lub nagle ktoś zamknie przeglądarkę. Funkcja autozapisu jest po to aby systematycznie zapisywać szkic na Ciebie.

Edytor segmentacji

Wybranie segmentów bazy kontaktów na podstawie warunków logicznych (i/lub), zbiorów i podzbiorów. Do wyboru segmentów wykorzystywane są praktycznie wszystkie informacje o kontaktach wykorzystywane w systemie. Segmenty można oznaczać przy pomocy tagów i kategorii jak również zapisywać kryteria segmentacji do wykorzystania w różnych działaniach w systemie (np. raportach, grupach celu w kampaniach). Podstawowy edytor segmentacji to intuicyjny w użyciu, dynamiczny formularz.

Segmentacja Drag&Drop

Dla osób, które preferują graficzne odwzorowanie tworzonej segmentacji w iPresso jest kreator Drag&Drop. Tutaj można wybierać segmenty z bazy kontaktów układając sekwencję bloków i strzałek, dzięki czemu widać logikę wyboru grup “z lotu ptaka”, krok po kroku.

Szacowanie

Edytory segmentacji pozwalają na oszacowanie liczebności grupy o zadanych kryteriach.

Tagi

Tagowanie kontaktów w segmentach i wykorzystanie tagów, jako kryteria w kolejnych segmentach.

Kategorie i podkategorie

Tworzenie dowolnych kategorii i pod kategorii dla wybranych segmentów. Kategorie mogą przenikać kontakty między sobą.

Segmentacja w oparciu o zachowania, atrybuty, dowolne aktywności i działania.

Do segmentacji można brać pod uwagę cały zestaw dostępnych w systemie i samodzielnie zdefiniowanych cech, aktywności kontaktów, działań własnych i systemu na kontaktach.

E-mail

Wysyłanie spersonalizowanych e-maili transakcyjnych i marketingowych.

SMS

Wysyłka smsów z możliwością personalizacji treści i czasu.

Wiadomości głosowe

Wysyłka nagrań głosowych jako wiadomości dzwoniących na wskazane numery telefonów. Wiadomości mogą być ładowane jako pliki dźwiękowe .wav lub odczytywanym przez syntezator mowy tekstem.

Treści na stronach

Wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów i całych bloków zawartości strony www w postaci tekstowej, graficznej (html).

Treści dynamiczne na stronie

Generowanie treści dynamicznie (w locie) na podstawie zachowania użytkowników stron www. Rozpoznanych kontaktów z bazy jak również anonimowych.

Twitter

Integracja kontaktów z kontami Twitter. Publikowanie twitów z poziomu iPresso wraz z zadawaniem czasu publikacji. Pobieranie statystyk ze zintegrowanych kont Twiter.

Facebook

Publikowanie postów o zadanym czasie i przeglądanie postów, komentarzy i statystyk do wielu zintegrowanych profili FB.

Slideshare

Publikacja prezentacji oraz prowadzenie kampanii leadowych. Pobieranie statystyk prezentacji.

Youtube

Publikacja video na zintegrowane kanały YT oraz pobieranie podstawowych statystyk.

Aplikacje mobilne

Po zintegrowaniu aplikacji przez iPresso API możliwe staje się wywoływanie zdefiniowanych w aplikacji akcji oraz wyświetlanie powiadomień Push.

Hot-spoty Wi-Fi

Gromadzenie kontaktów przez rejestrację w hot-spotach zintegrowanych w iPresso oraz wysyłanie do nich komunikacji w następstwie np. zalogowania do sieci.

Internet Rzeczy

Tworzenie kontaktów będących urządzeniami i komunikacja z urządzeniami z BLE (Bluethooth 4.0). Integracja z beaconami przez iPresso API. Wyzwalanie komuniakcji w kilku kanałach komunikacji w następstwie określonej aktywności z urządzeniem lub samego urządzenia.

Edytor Drag&Drop

Intuicyjny edytor przeciągnij-upuść z gotowymi do wstawienia elementami (np. kolumny z tekstem, pola na obrazki, przyciski itd.) które można samodzielnie, szybko i łatwo skonfigurować. Przygotowane w tym edytowrze e-maile są responsywne i gotowe do wysyłki z zachowaniem standardów.

Edytor WYSIWYG

Popularny edytor do tworzenia treści. Przypomina edytor tekstu, w którym można tworzyć e-maile podobnie jak w programie pocztowym. Jest on oczywiście wzbogacony o unikalne dla iPresso funkcje m.in. personalizacji treści.

Edytor HTML

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy tworzą e-maile w czystym kodzie HTML dostępny jest intuicyjny edytor kodu z automatycznym podglądem efektów "na żywo", kolorowaniem znaczników oraz automatycznym weryfikatorem poprawności składni.

Import projektów z paczek ZIP

Zaawansowani użytkownicy, który tworzą e-maile w zewnętrznych narzędziach i pakietach graficznych mogą zaimportować gotowy e-mail wraz z kodem html, obrazkami i stylami w postaci projektu spakowanego w formacie .zip. Wystarczy przeciągnać plik do iPresso a system sam odpowiednio przekonwertuje go na gotowy do użycia e-mail.

Biblioteka szablonów

W iPresso Studio znajduje się biblioteka gotowych szablonów, które można wykorzystać do przygotowania własnych e-maili. Szablony z myślą o różnych okazjach (np. Dzień Matki itp.) oraz szablony gotowych układów treści.

Własne szablony

Możliwość tworzrenia własnych szablonów e-maili. Przydatne zwłaszcza wtedy, gdy pracujecie zespołowo, macie własne standardy oraz gdy po prostu trzeba przyspieszyć tworzenie kolejnych e-maili na podstawie najlepszych wzorców.

Personalizacja treści

Temat, treść e-maila może zwierać elementy personalizacji. Może to być np. imię, ale również cały blok z treścią w postaci opsiów, nazw czy różnych atrybutów np. produktów.

Dedykowany adres IP

Dedykowany adres do wysyłek to większa reputacja dla serwerów pocztowych, wyższa dostarczalność, kontrola.

Raporty

Kompleksowe raportowanie: dostarczenia, otwieralność, klikalność, godziny otwarć, konwersja w %, przegląd jednostkowy, konwersja zagregowana, raporty zbiorcze z wielu wysyłek.

Automatyczne zapisania i wypisania

Obsługa zapisań ze zgodami (np. marketingowymi) oraz wypisań z określonych zgód na komunikację

Własne strony wypisać

Tworzenie własnych stron do wypisań.

Wieloscenariuszowe testy A/B/X

Wieloscenariuszowe, wielowymiarowe testy A/B/X z badaniem m.in. tematów, nadawców, treści, kliknięć i konwesrsji na określone działanie.

Responsywne projekty

e-maile przygotowywane w edytorze Drag&Drop oraz z szablonów są responsywne i zapeniają dostępność i czytelność na urządzeniach mobilnych.

Podgląd e-maili

Automatyczny podgląd tworzonej treści w kilku najpopularniejszych rozdzielczościcha dla urządzeń typu desktop, tablet, smartphone.

Limitowanie częstotliwości komunikacji

Ustawienie limitów komunikacji dla wybranych grup kontaktów - potencjalnych odbiorców e-mail np. z kampanii. Można definiować maksymalną dozwoloną liczbę wysyłek do wybranych adresatów np. nie częściej niż X razy w miesiącu.

Twarde odbicia

Mechanizmy weryfikacji e-maili, na które nie docierają e-maile. Oznaczanie kontaktów o błędnych adresach. Wykluczanie błędnych adresów z kolejnych wysyłek po ponownej weryfikacji.

Dostarczalność

Wysoka dostarczalność wysyłek dzięki zaawansowanej infrastrukturze i doborze wiodących, renomowanych partnerów. Możliwość wsparcia ekspertów analizujących poziom dostarczania e-maili oraz rekomendacje dla poprawy dostarczalności.

Zaawansowane targetowanie

Targetowanie demograficzne w oparciu o atrybuty kontaktów oraz behawioralne. Możliwość wyboru określonych segmentów kontaktów na podstawie wielu kryteriów i warunków logicznych.

Przepustowość

up to 150 000 personalized html e-mails per hour w ramach pojedyńczej kampanii. Możliość prowadzenia kilkudziesięciu kampanii na różncyh grupach z bazy kontaktów jednocześnie. Obsługa wysyłek wielomilionowych baz.

Kampanie jednorazowe

Wysyłka pojedyńczych kampanii wg zadanych kryteriów.

e-maile dla scenariuszy Marketing Automation

Tworzenie szablonów gotowych e-maili do wykorzystania w scenariuszach Marketing Automation. Mogą zostać przygotowane wcześniej, przed stworzniem scenariusza oraz w trakcie jego projektowania. Można to robić w najbardziej dogodnym momencie.

Komunikacja wielokanałowa wyzwalana w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego (w zależności o kanału komunikacji)

Można wyzwalać komunikaty na www w wielu formach (np. top-layer, box, pop-up itp.), wysyłać e-mail, sms, powiadomienie push do aplikacji mobilnej.

Edytor kreacji (np. top-layery) w iPresso Studio

Kompleksowy edytor kreacji pozwalający utworzyć elementy takie jak np. pop-up. Umożliwia edycję kodu html, ustawień wyglądu, wielkości, odległości, czasu wyświetlania, testowanie wyświetlania na wskazanych stronach.

Tworzenie własnych elementów dynamicznie dopasowywanych treści na www

Możliwość wstawiania na www i zmiany elementów www dzięki wykorzystaniu JavaScript.

Wyzwalanie komunikatów w reakcji na zachowania na stronie www (w formie np. pop-up'ów, top-layerów)

Definiowanie własnych sekwencji zachowań (np. odsłon poszczególnych podstron) na które podjęta zostanie automatyczna akcja.

Wyzwalanie komunikatów dla anonimowych użytkowników www

Komunikaty na www można wyświeltać w oparciu o zachowania anonimowych użytkowników, nie zidentyfikowanych w bazie kontaktów.

Wyzwalanie komunikatów dla kontaktów z bazy

Dla kontaktów zidentyfikowanych można wyzwalać komunikaty z elementami personalizacji z wykorzystaniem atrybutów kontaktów.

Reakcja w czasie rzeczywistym na zachowanie kontaktów monitorowanych na postawie ich atrybutów

Wykorzystanie w kryteriach wyświetlania komunikatów atrybutów (np. płeć, kategoria, tagi, miejsce zamieszkania itp.), od których można uzależniać wyzwalany komunikat.

Integracja aktywności RTM z raportami KPI

Tworzenie wskaźników KPI w oparciu o dane zbierane z aktywności kontaktów w reakcji na komunikację RTM.

Tworzenie feedów z różnych źródeł

Tworzenie własnych feedów bezpośrednio w iPresso, pobieranie z plików (CSV, XML), automatyczny  import z linków zewnętrznych.

Automatyczne zaciąganie i aktualizowanie danych

Ustawienia automatycznego odświeżania feedów ze źródeł zewnętrznych.

Tworzenie wielu zbiorów z jednego feeda

Możliwość tworzenia wielu różnych zbiorów danych na podstawie jednego feeda do różnych zastosowań czy grup odbiorców.

Filtrowanie i sortowanie

Filtrowanie danych z feeda w  zbiorach danych w celu odpowiedniego doboru elementów dla np. rekomendacji produktów.

Wykorzystanie w kanałach komunikacji

Użycie w personalizacji treści w e-mailach, smsach, webpushach.

Pobieranie paremetrów ze źródeł zewnętrznych

Wybieranie źródeł danych, na podstawie których, system ma reagować. Źródła są dostępne jako gotowe integracje w iPresso oraz istnieje możliwość integracji i dodania własnych parametrów.

Dodawanie parametrów wewnętrznych

Dodawanie parametrów na podstawie obliczeń na danych wewnątrz systemu.

Zintegrowane źródła danych dla parametrów

Dostępne, gotowe do użycia źródła danych (np. prognoza pogody).

Wyzwalanie scenariuszy Marketing Automation

Automatyczne uruchamianie scenariuszy Marketing Automation na podstawie spełnienia kryteriów: parametrów ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wyzwalanie akcji RTM

Automatyczne uruchamianie akcji Real-Time-Marketing np. powiadomień na stronie www na postawie spełnionych kryteriów: parametrów ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Przekazywanie własnych parametrów i źródeł danych

Wskazywanie parametrów na podstawie przeliczenia danych zgromadzonych w systemie np. o liczności danego segmentu.

Ustalanie kryteriów w połączeniu z parametrami

Wyzwalanie akcji i scenariuszy na podstawie dodatkowych kryteriów poza warunkowymi parametrami.

Konfigurowalne dashboardy demograficzne

Samodzielnie konfigurowalne dashbordy z danymi na podstawie cech.

Konfigurowalne raporty Lejkowe

Tworzenie indywidualnych lejków na podstawie segmentów prezentowane w formie graficznej z historią zmian na wykresie.

Konfigurowalne dashboardy KPI

W iPresso można tworzyć swoje unikalne wskaźniki KPI składające się z danych gromadzonych w iPresso (własnych i zintegrowanych z innych systemów np. Google Analytics, CRM itp.), które mogą być rolzliczane w zadanych okresach. iPresso automatycznie generuje raporty z wykorzystaniem elementów graficznych aby przegląd sytuacji w oparciu o KPI był przejrzysty i szbyki. Można tworzyć wiele raportów i nadawać dostęp wybranym użytkownikom.

Indywidualne dashboardy managerskie

Tworzenie indywidualnych dashboardów managerskich skonfigurowanych dla konkretnej firmy/marki z możliwością ustawienia niezależnego

Integracja z danymi z Google Analytics

Pobieranie danych ze zintegrowanego konta GA do iPresso. Dzięki temu można wykorzystywać dane GA w raportach konfigurowanych w iPresso tworząc własne, unikalne wskaźniki KPI.

360-stopniowy widok kontaktu

Widok kontaktu tzw. 360 stopni czyli obraz kontaktu z najważniejszymi informacjami demograficznymi i behawioralnymi

Kalendarz

Kalendarz zdarzeń

Analiza aktywności

Analiza aktywności

Analiza działań

Analiza działań

Raporty lejków Marketing Automation

Raporty lejków Marketing Automation

Raportowanie kampanii email

Kompleksowe raportowanie kampanii e-mail

Raportowanie kampanii SMS

Raportowanie kampanii SMS

Raportowanie klikalności linków

Raportowanie klikalności linków

Raport odsłon

Raporty odsłon: osobno anonimiownych i rozpoznanych kontaktów

Eksport danych

Dane z raportów można eksportować w wielu formatach m.in. csv/excel, PDF, png.

Powiadomienia

Powiadomienia

Raportowanie mediów społecznościowych

Raportowanie mediów społecznościowych

Raporty monitoringu mediów

Raporty monitoringu mediów

Edytor Drag&Drop

Tworzenie formularzy z wykorzystaniem łatwego w użyciu edytora "przeciągnij i upuść".

Identyfikacja kontaktów

Rozpoznawanie kontaktów monitorowanych, które już wypełniały formularz.h.

Strona podziękowania

Ustawianie własnych informacji wyświetlanych po wypełnieniu i przeładowaniu formularza.

Progresywne formularze

Wyświetlanie pól, które nie zostały dotąd wypełnione i uzupełniają informacje o kontakcie. Nie wyświetlanie pól, które już dany, rozpoznany kontakt wypełniał.

Automatyczna integracja ze stronami internetowymi

Wystarczy wkleić kawałek kodu w miejscu, gdzie ma pokazać się formualrz i gotowe. Cała reszta jest już po stronie iPresso.

Automatyzacja dodawania kontaktów

Wypełnienie stworzonego w iPresso formularza przez użytkownika strony internetowej powoduje automatyczne dodanie nowego kontaktu w bazie lub zaktualizowanie już istniejącego.

Tworzenie dowolnych pól

Można tworzyć pola opisowe, pola wyboru, checkboxy i inne gotowe do użycia a także definiowane samodzielnie.

Dodawanie własnych styli css

Można dowolnie ostylować swój formularz: wygląd pól, etykiet, opisów, odległości i cały układ.

Wskazywanie danych do pobrania

Wybór zdarzeń na stronie, które mają wystąpić - do wyboru są możliwe następujące zdarzenia: na kliknięciu w wybrany element, na zmianie wartości pola formularza, na zapisie formularza, po określonym czasie od załadowania strony.

Ustalanie czyje dane mają być pobrane

Możliwość wyboru kontaktów, których dane mają zostać pobrane. Istnieje możliwość pobierania danych wszystkich kontaktów, tylko anonimowych, lub tylko monitorowanych.

Brak potrzeb angażowania IT i ingerencji w kod strony

Możliwość zbierania danych bez konieczności zaangażowania IT. Wystarczy jedynie kod monitorujący zamieszczony na stronie.

Przetworzenie danych "w locie" - wskazywanie akcji do wykonania

Wybór akcji, jaka ma zostać uruchomiona, np.zapis aktywności, zapis działania, aktualizacja atrybutów, zapis kontaktu, zapis danych do pamięci przeglądarki, zebranie tokenu web push.

Dodawanie i edycji wielu zgód dla różnych celów

Zarządzanie wieloma zgodami dla różnych celów. Obsługa wielu języków oraz poziomów i zależności między nimi.

Zgodność z GDPR/RODO

Procesy zapewniające wdrożenie procedur wymaganych przez regulacje Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

Statystyki wypisań

Rejestracja oraz przeglądanie statystyk zapisów i wypisań z każdej zgody.

Historia zmian zgód

Przeglądanie kto, kiedy i jak zmodyfikował treść zgody (np. treść klauzuli na przetwarzanie danych osobowych przy formularzu kontaktowym).

Własne strony profilowe

Tworzenie stron dla użytkowników końcowych z udostępnianiem informacji o zakresie przetwarzania danych oraz możliwościami ich edycji i usuwania.

Własne strony wypisań

Tworzenie własnych szablonów stron do wypisań.

Zautomatyzowany proces zapisu i wypisu zgód

Proces wypisywania rejestrowany jest w kontekście każego pojedyńczego kontaktu w bazie z informacją o terminie oznaczenia zgody oraz jej treści.

Zdarzenia dotyczące zgód zapisywane w historii każdego kontaktu w bazie

Umiejscowienie informacji dotyczących zgód na linii czasu kontaktów.

Integracja z formularzami iPresso

Automatyczne dodawania mechanizmów rejestracji zgód do formularzy przygotowywanych w iPresso.

Punkty lojalnościowe

W iPresso można prowadzić programy lojalnościowe w ramach których nadawane są punkty.

Wiele programów

Tworzenie i prowadzenie wielu programów lojalnościowych jednocześnie.

Punkty za aktywności i cechy

Nadawanie punktów za dowolnie zdefiniowane aktywności kontaktów, również zintegrowane z innych systemów i aplikacji (np. kasowych).

Moduł kuponingowy

Kompleksowy moduł kuponingowy do zarządzania programami lojalnościowymi z generowaniem unikalnych kodów, integracją ze sklepami internetowymi, generowaniem wydruków, stroną programu dla końcowych klientów, zarządzaniem szablonami i wieloma innymi funkcjami, wzbogacającymi program lojalnościowy i zwiększającymi jego efektywność.

Edytor WYSWIG

Edytor wizualny do tworzenia stron.

Edycja kodu HTML

Edycja kodu HTML.

Automatycznie kodowanie

Automatyczne dodawanie kodów trackujących i śledzenia linków.

Podpinanie pod własne domeny

Umieszczanie stron pod własnymi adresami URL.

Własne pliki CSS

Dodawanie własnych arkuszy styli.

Dopinanie gotowych formularzy

Wstawianie przygotowanych w iPresso formularzy.

Edytor ankiet internetowych

Intuicyjny kreator ankiet, w którym bez konieczności tworzenia kodu można zaprojektować własną ankietę internetową.

Ankiety anonimowe

Możliwość przeprowadzania ankiet bez konieczności rejestracji i identyfikacji.

Raportowanie wyników

Raportowanie wynikiów odpowiedzi na poszczególne pytania. W przypadku ankiet nie anonimowych przeglądanie odpowiedzi poszczególnych respondentów.

Kilka typów pól dla pytań i odpowiedzi

Wybór możliwych do zastosowania pól np. jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, pytania otwarte.

Ustawianie własnego wyglądu

Można ustawiać własne nagłówki (w tym grafikę) i opisy wprowadzające do ankiet.

Prowadzenie wielu ankiet/badań jednocześnie na różnych grupach celu

Można uruchamiać i prowadzić wiele badań ankietowych w tym samym czasie.

Monitoring Internetu

Monitoring internetu pod zadane frazy kluczowe.

Monitoring Twittera

Monitoring Twittera pod zadane frazy kluczowe.

Automatyczne zrzuty z ekranu

Automatyczne zrzuty z ekranu stron internetowych, na których pojawiła się monitorowana fraza kluczowa.

Oznaczanie wydźwięku wypowiedzi

Automatyczne oznaczenie wydźwięku wypowiedzi (pozytywny, negatywny, neutralny) na podstawie wcześniejszych oznaczeń użytkowników.

ISO 9001

Wdrożone, certyfikowane normy zarządzania jakością. Najnowsza certyfikacja ISO 9001:2008

ISO 27001

Wdrożone, certyfikowane normy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Najnowsza certyfikacja 27001:2008.

SSL 2.0

Szyfrowane połączenia. Wszystkie połączenia z systemem iPresso jest szyfrowane z protokołem SSL 2.0.

Bezpieczne płatności

Bezpieczne płatności - zabezpieczone bezpiecznym połączeniem i zabezpieczene przetwarzanie danych z operatorami płatniczymi.

Kopie bezpieczeństwa

Kopie bezpieczeństwa danych klientów iPresso.

Rejestr aktywności użytkowników

Logowanie aktywności użytkowników i systemu.

Dostępy

Zarządzanie dostępami do systemu z ustawianiem grup dostępu wraz ze szczegółowymi uprawnieniami do poszczególnych funkcjonalności i modułów.

Autoryzacja w API

Bezpieczna autoryzacja w API iPresso z odnawialnym tokenem i bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem.

Wejście serwisowe

Wejście serwisowe w ramach wsparcia do systemu klienta wykonywane zdalnie przez autoryzowanego pracownika zespołu wsparcia iPresso.

SLA

Gwarancja jakości świadczonych usług.

Dedykowane adresy IP

Dedytkowane adresy IP dla wysyłek.

Disaster Recovery

Procedury Disaster Recovery

Zarządzanie przepływem pracy

Zarządznie przepływem pracy w tworzeniu z akceptacją "na dwie ręce".

Centrum Danych

Centrum Danych o warunkach Tier-3

Konfigurowalna polityka haseł

Liczba niepoprawnych prób logowania, logowanie ze wskazanych adresów IP, zestawianie połączeń VPN.

Instalacja na własnym sprzęcie

Wersji instalacji iPresso na własnym sprzęcie w swoim centrum danych.

Środowisko testowe

Środowisko testowe dla nauki użytkowników, testów integracji i mechanizmów.

API JS

API

API REST

AP

Dokumentacja API

Dokumentacja wraz z przykładami kodu w formie użytecznego manuala na stronie internetowej.

Aplikacje iPresso

Aplikacje i rozszerzenia iPresso zwiększające jego możliwości o funkcjonalności dopasowane dla wybranych branż lub potrzeb użytkowników.

Własne rozszerzenia

Tworzenie własnych rozszerzeń do iPresso w oparciu o API.

Indywidualne integracje

Indywidualne integracje z innymi systemami i aplikacjami.

Integracje natywne

Integracje gotowe do użycia z popularnymi systemami i aplikacjami. Wymagają tylko autoryzacji w iPresso.

Standardowe wsparcie on-line

Wsparcie on-line - email oraz livechat przez naszych konsultantów do dyspozycji. Wspieramy użytkowników w procesie boardingu w systemie oraz jego podstawowym wykorzystaniu, poruszaniu się w jego modułach.

Pomoc

Centrum wsparcia on-line, które znajduje się pod adresem https://ipresso.com/support Help Center zawiera tutoriale video, instrukcje obsługie, najczęściej zadawane pytania, prezentacje, e-booki a także prowadzone cyklicznie webinary.

Filmy instruktażowe

Instruktażowe filmy video dostępne on-line w HelpCenter a także na kanale YouTube. Dla klientów Enterprise w przypadku indywidualnych warunków przygotowujemy konkretne filmy dla konkretnej firmy i jej użytkowników.

Webinary

Webinary prowadzone cyklicznie oraz indywidualnie dla wybranych klientów na indywidualnych warunkach w ramach iPresso Enterprise.

Wsparcie dodatkowe

Wsparcie indywidualne zespołu wpsarcia iPresso, które uzgadniane jest indywidualnie i zawiera wyższe parametry wsparcia takie jak krótsze czasy reakcji, dopasowany zakres wsparcia, dedykowani konsultanci.

iPresso Services

Usługi dla klientów iPresso Enterprise związane z przygotowywaniem layoutów stron, indywidualnych szablonów e-mail, integracji, indywidualnych raportów itp.

Wsparcie programistyczne

Wsparcie programistyczne w np. indywidualnych zaawansowanych integracjach, dostosowywaniu innych aplikacji do iPresso, tworzenia indywidualnych modułów, add-onów i aplikacji.

Indywidualne warsztaty i webinary iPresso Academy

Szkolenia i wartszaty on-line iPresso Academy prowadzone indywidualnie dla zamkniętych grup np. dla pracowników konkretnej firmy.

Warsztaty iPresso Academy w siedzibie klienta

Szkolenia i warsztaty prowadzone w siedzibie Klienta. Zakres warszatów niejednokrotnie obejmuje analizę konkretnych przypadków biznesowych Klienta.

Eyetracking

Badania eyetrakcing kreacji i szablonów stron www, e-maili i innych treści wizualnych, które wykorzystywane są w ramach działań prowadzonych z iPresso. Celem badań jest osiądnięcie maksymalnej skuteczności i komfortu przekazu dla odbiorców. Badania przeprowadzane są na wybranych grupach respondentów w laboratorium prowadzonym przez zespół iPresso. Badania dostępne są dla klientów iPresso Enterprise.

Zarządzenie kontaktami

Intuicyjny i innowacyjny menadżer kontaktów

Podzielony na trzy części widok pozwala na jednoczesne zapoznanie się z różnymi informacjami o kontakcie. Szybki dostęp do najważniejszych danych.

Monitoring kontaktów

Monitoring kontaktów odwiedzających podpięte strony internetowe oraz aktywności w zintegrowanych aplikacjach.

Monitoring kontaktów anonimowych

Monitoring kontaktów, których nie ma jeszcze w bazie.

Historia kontaktów w formie linii czasu

Historia kontaktów jest zapisywana w formie linii czasu.

Integracja z systemami CRM

Możesz zintegrować iPresso z popularnymi systemami CRM (np. Salesforce, Base, SugarCRM i in. - zobacz więcej). Wtedy dane o kontaktach będą automatycznie wymieniane między systemami.

...lub korzystanie z wbudowanej funkcji CRM w systemie iPresso

Masz możliwość zbudowania funkcjonalności CRM w oparciu o iPresso, które jest systemem otwartym i daje duże możliwości dodawania własnych atrybutów opisujących kontakty, a także m.in. dodawanie notatek przez użytkowników oraz integrowanie służbowych skrzynek pocztowych w celu prowadzenia korespondencji z kontaktami.

Automatyczne dodawanie kontaktów z formularzy

Każdy formularz utworzony w iPresso automatycznie zapisuje w systemie dane, tworzy nowe kontakty oraz aktualizuje.

Dodawanie ręczne

Oczywiście zawsze istnieje możliwość ręcznego dodawania kontaktów i ich aktualizacji.

Powiązania między kontaktami

Unikalna cecha iPresso - łączenie kontaktów w relacje. Np. rodzice - dzieci, pracownik - firma, samochód - właściciel - serwis - dealer itp. Funkcja ta daje niesamowite możliwości w projektowaniu ścieżek klientów i dopasowywania komunikacji, oferty i zwiększania sprzedaży.

Importowanie danych

Importowanie danych z plików przy użyciu kreatora importu.

Importowanie danych przez API iPresso

Automatyczne importowanie danych przez API iPresso.

Dowolne pola/atrybuty

Dodawanie dowolnie zdefiniowanych pól kontaktów.

Kategorie i podkategorie

Tworzenie dowolnej ilości kategorii i podkategorii. Nazywanie kategorii, oznakowanie kolorystyczne dla łatwiejszego rozpoznawania kontaktów w systemie. Definiowanie uprawnień dostępu do poszczególnych kategorii przez użytkowników iPresso.

Tagi

Dowolne tagowanie kontaktów. Słownik tagów oraz generator hierarchii tagów.

Indywidualna korespondencja

Integracja poczty użytkowników umożliwia prowadzenie korespondencji z poszczególnymi kontaktami z poziomu iPresso i zapisywanie jej na linii czasu historii kontaktu.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie kontaktów wg zapisanych danych.

Masowe działania

Masowa działania aktualizujące na wybranych/wyszukanych grupach kontaktów np. zmiany kategorii, tagowanie.

Widok 360 stopni

Kompleksowy widok 360 stopni wybranego kontaktu z informacjami o atrybutach, historią aktywności i działań, scoringiem, punktami lojalnościowymi i wieloma innymi danymi w ramach jednego, intuicyjnego ekranu.

Integracja danych o kontaktach

Integracjach danych o kontaktach z wielu miejsc m.in. Facebook, Twitter, systemy CRM i inne.

Scoring behawioralny

Definiowanie scoringu behawioralnego. Nadawanie punktów za poszczególne zachowania kontaktów, np. wejście na monitorowaną stronę, czas pobytu, kliknięcie w link, logowanie do sklepu itp. Możliwość tworzenia różnych wariantów oceny punktowej w zależności np. od scenariusza Marketing Automation.

Scoring demograficzny

Definiowanie scoringu demograficznego. Nadawanie punktów za poszczególne cechy np. miasto, stanowisko, status, kategoria itp. Możliwość tworzenia różnych wariantów. Nadawanie jednego scoringu np. za zestaw cech.

Łączny scoring

Suma scoringu behawioralnego i demograficznego.

Wiele planów scoringowych

Prowadzenie wielu planów scoringowych jednocześnie.

Punkty lojalnościowe

Nadawanie punktów lojalnościowych np. za konkretne aktywności kontaktów. Punkty mogą być naliczana w ramach wielu programów lojalnościowych, które mogą być prowadzone jednocześnie dla różnych grup kontaktów.

Deduplikacja

Deduplikacja kontaktów działa automatycznie w przypadku stwierdzonej jednoznaczości danych tj. np. e-mail, imię, nazwisko są takie same. Automatyczne oznaczanie kontaktów, o dużym podobieństwie danych i możliwym duplikacie.

Tworzenie i uruchamianie scenariuszy Marketing Automation

Wizualny edytor Drag&Drop

Customer Journey, personalized scenarios. Wielopoziomowe, wielokanałowe algorytmy/reguły z wieloma rozgałęzieniami, zakończeniami i warunkami tworzone bez użycia kodu, rozbudowanych formularzy. Tutaj marketer może samodzielnie przygotować rozbudowane scenariusze kampanii i customer journey. Wystarczy zaprojektować, ustawić i uruchomić.

Narzędzia

Narzędzia do wykorzystania takie jak np. wysyłanie e-maili, smsów, powiadomień, kategoryzowanie, tagowanie i wiele innych narzędzi w jednym miejscu w przyborniku drag&drop.

Warunki

Warunki logiczne, które rozdzielają ścieżki klientów w zależności od ich zachowań i cech. Np. można kształtować komunikację w zależności od kliknietego linka w e-mailu. W iPresso w przyborniku drag&drop znajduje bogata kolekcja różnych warunków, które można również konfigurować wg potrzeb (Enterprise edition).

Dowolne aktywności

Aktywności

Dowolne działania

Działania

Monitorowanie scenariuszy w czasie rzeczywistym

Podgląd przebiegu scenariusza w czasie rzeczywistym. Widać ile kontaktów znajduje się na poszczególnych etapach.

Własne szablony

Tworzenie własnych szablonów scenariuszy Marketing Automation do wielokrotnego wykorzystania.

Biblioteka szablonów

Biblioteka szablonów gotowych do skonfigurowania i użycia.

Szkice

Pracę nad scenariuszami można podzielić, nie musisz projektować wszystkiego od razu. Gdy najdzie Cię pomysł po prostu zapisz go jako szkic algorytmu, który dopracujesz później albo zrobi to ktoś inny.

Autozapis

Nie zgubisz pracy i pomysłów nad którymi spędziłeś sporo czasu, nawet gdy stracisz połączenie z internetem lub nagle ktoś zamknie przeglądarkę. Funkcja autozapisu jest po to aby systematycznie zapisywać szkic na Ciebie.

Segmentacja

Edytor segmentacji

Wybranie segmentów bazy kontaktów na podstawie warunków logicznych (i/lub), zbiorów i podzbiorów. Do wyboru segmentów wykorzystywane są praktycznie wszystkie informacje o kontaktach wykorzystywane w systemie. Segmenty można oznaczać przy pomocy tagów i kategorii jak również zapisywać kryteria segmentacji do wykorzystania w różnych działaniach w systemie (np. raportach, grupach celu w kampaniach). Podstawowy edytor segmentacji to intuicyjny w użyciu, dynamiczny formularz.

Segmentacja Drag&Drop

Dla osób, które preferują graficzne odwzorowanie tworzonej segmentacji w iPresso jest kreator Drag&Drop. Tutaj można wybierać segmenty z bazy kontaktów układając sekwencję bloków i strzałek, dzięki czemu widać logikę wyboru grup “z lotu ptaka”, krok po kroku.

Szacowanie

Edytory segmentacji pozwalają na oszacowanie liczebności grupy o zadanych kryteriach.

Tagi

Tagowanie kontaktów w segmentach i wykorzystanie tagów, jako kryteria w kolejnych segmentach.

Kategorie i podkategorie

Tworzenie dowolnych kategorii i pod kategorii dla wybranych segmentów. Kategorie mogą przenikać kontakty między sobą.

Segmentacja w oparciu o zachowania, atrybuty, dowolne aktywności i działania.

Do segmentacji można brać pod uwagę cały zestaw dostępnych w systemie i samodzielnie zdefiniowanych cech, aktywności kontaktów, działań własnych i systemu na kontaktach.

Kanały komunikacji

E-mail

Wysyłanie spersonalizowanych e-maili transakcyjnych i marketingowych.

SMS

Wysyłka smsów z możliwością personalizacji treści i czasu.

Wiadomości głosowe

Wysyłka nagrań głosowych jako wiadomości dzwoniących na wskazane numery telefonów. Wiadomości mogą być ładowane jako pliki dźwiękowe .wav lub odczytywanym przez syntezator mowy tekstem.

Treści na stronach

Wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów i całych bloków zawartości strony www w postaci tekstowej, graficznej (html).

Treści dynamiczne na stronie

Generowanie treści dynamicznie (w locie) na podstawie zachowania użytkowników stron www. Rozpoznanych kontaktów z bazy jak również anonimowych.

Twitter

Integracja kontaktów z kontami Twitter. Publikowanie twitów z poziomu iPresso wraz z zadawaniem czasu publikacji. Pobieranie statystyk ze zintegrowanych kont Twiter.

Facebook

Publikowanie postów o zadanym czasie i przeglądanie postów, komentarzy i statystyk do wielu zintegrowanych profili FB.

Slideshare

Publikacja prezentacji oraz prowadzenie kampanii leadowych. Pobieranie statystyk prezentacji.

Youtube

Publikacja video na zintegrowane kanały YT oraz pobieranie podstawowych statystyk.

Aplikacje mobilne

Po zintegrowaniu aplikacji przez iPresso API możliwe staje się wywoływanie zdefiniowanych w aplikacji akcji oraz wyświetlanie powiadomień Push.

Hot-spoty Wi-Fi

Gromadzenie kontaktów przez rejestrację w hot-spotach zintegrowanych w iPresso oraz wysyłanie do nich komunikacji w następstwie np. zalogowania do sieci.

Internet Rzeczy

Tworzenie kontaktów będących urządzeniami i komunikacja z urządzeniami z BLE (Bluethooth 4.0). Integracja z beaconami przez iPresso API. Wyzwalanie komuniakcji w kilku kanałach komunikacji w następstwie określonej aktywności z urządzeniem lub samego urządzenia.

Kampanie e-mail

Edytor Drag&Drop

Intuicyjny edytor przeciągnij-upuść z gotowymi do wstawienia elementami (np. kolumny z tekstem, pola na obrazki, przyciski itd.) które można samodzielnie, szybko i łatwo skonfigurować. Przygotowane w tym edytowrze e-maile są responsywne i gotowe do wysyłki z zachowaniem standardów.

Edytor WYSIWYG

Popularny edytor do tworzenia treści. Przypomina edytor tekstu, w którym można tworzyć e-maile podobnie jak w programie pocztowym. Jest on oczywiście wzbogacony o unikalne dla iPresso funkcje m.in. personalizacji treści.

Edytor HTML

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy tworzą e-maile w czystym kodzie HTML dostępny jest intuicyjny edytor kodu z automatycznym podglądem efektów "na żywo", kolorowaniem znaczników oraz automatycznym weryfikatorem poprawności składni.

Import projektów z paczek ZIP

Zaawansowani użytkownicy, który tworzą e-maile w zewnętrznych narzędziach i pakietach graficznych mogą zaimportować gotowy e-mail wraz z kodem html, obrazkami i stylami w postaci projektu spakowanego w formacie .zip. Wystarczy przeciągnać plik do iPresso a system sam odpowiednio przekonwertuje go na gotowy do użycia e-mail.

Biblioteka szablonów

W iPresso Studio znajduje się biblioteka gotowych szablonów, które można wykorzystać do przygotowania własnych e-maili. Szablony z myślą o różnych okazjach (np. Dzień Matki itp.) oraz szablony gotowych układów treści.

Własne szablony

Możliwość tworzrenia własnych szablonów e-maili. Przydatne zwłaszcza wtedy, gdy pracujecie zespołowo, macie własne standardy oraz gdy po prostu trzeba przyspieszyć tworzenie kolejnych e-maili na podstawie najlepszych wzorców.

Personalizacja treści

Temat, treść e-maila może zwierać elementy personalizacji. Może to być np. imię, ale również cały blok z treścią w postaci opsiów, nazw czy różnych atrybutów np. produktów.

Dedykowany adres IP

Dedykowany adres do wysyłek to większa reputacja dla serwerów pocztowych, wyższa dostarczalność, kontrola.

Raporty

Kompleksowe raportowanie: dostarczenia, otwieralność, klikalność, godziny otwarć, konwersja w %, przegląd jednostkowy, konwersja zagregowana, raporty zbiorcze z wielu wysyłek.

Automatyczne zapisania i wypisania

Obsługa zapisań ze zgodami (np. marketingowymi) oraz wypisań z określonych zgód na komunikację

Własne strony wypisać

Tworzenie własnych stron do wypisań.

Wieloscenariuszowe testy A/B/X

Wieloscenariuszowe, wielowymiarowe testy A/B/X z badaniem m.in. tematów, nadawców, treści, kliknięć i konwesrsji na określone działanie.

Responsywne projekty

e-maile przygotowywane w edytorze Drag&Drop oraz z szablonów są responsywne i zapeniają dostępność i czytelność na urządzeniach mobilnych.

Podgląd e-maili

Automatyczny podgląd tworzonej treści w kilku najpopularniejszych rozdzielczościcha dla urządzeń typu desktop, tablet, smartphone.

Limitowanie częstotliwości komunikacji

Ustawienie limitów komunikacji dla wybranych grup kontaktów - potencjalnych odbiorców e-mail np. z kampanii. Można definiować maksymalną dozwoloną liczbę wysyłek do wybranych adresatów np. nie częściej niż X razy w miesiącu.

Twarde odbicia

Mechanizmy weryfikacji e-maili, na które nie docierają e-maile. Oznaczanie kontaktów o błędnych adresach. Wykluczanie błędnych adresów z kolejnych wysyłek po ponownej weryfikacji.

Dostarczalność

Wysoka dostarczalność wysyłek dzięki zaawansowanej infrastrukturze i doborze wiodących, renomowanych partnerów. Możliwość wsparcia ekspertów analizujących poziom dostarczania e-maili oraz rekomendacje dla poprawy dostarczalności.

Zaawansowane targetowanie

Targetowanie demograficzne w oparciu o atrybuty kontaktów oraz behawioralne. Możliwość wyboru określonych segmentów kontaktów na podstawie wielu kryteriów i warunków logicznych.

Przepustowość

up to 150 000 personalized html e-mails per hour w ramach pojedyńczej kampanii. Możliość prowadzenia kilkudziesięciu kampanii na różncyh grupach z bazy kontaktów jednocześnie. Obsługa wysyłek wielomilionowych baz.

Kampanie jednorazowe

Wysyłka pojedyńczych kampanii wg zadanych kryteriów.

e-maile dla scenariuszy Marketing Automation

Tworzenie szablonów gotowych e-maili do wykorzystania w scenariuszach Marketing Automation. Mogą zostać przygotowane wcześniej, przed stworzniem scenariusza oraz w trakcie jego projektowania. Można to robić w najbardziej dogodnym momencie.

Real-Time Marketing

Komunikacja wielokanałowa wyzwalana w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego (w zależności o kanału komunikacji)

Można wyzwalać komunikaty na www w wielu formach (np. top-layer, box, pop-up itp.), wysyłać e-mail, sms, powiadomienie push do aplikacji mobilnej.

Edytor kreacji (np. top-layery) w iPresso Studio

Kompleksowy edytor kreacji pozwalający utworzyć elementy takie jak np. pop-up. Umożliwia edycję kodu html, ustawień wyglądu, wielkości, odległości, czasu wyświetlania, testowanie wyświetlania na wskazanych stronach.

Tworzenie własnych elementów dynamicznie dopasowywanych treści na www

Możliwość wstawiania na www i zmiany elementów www dzięki wykorzystaniu JavaScript.

Wyzwalanie komunikatów w reakcji na zachowania na stronie www (w formie np. pop-up'ów, top-layerów)

Definiowanie własnych sekwencji zachowań (np. odsłon poszczególnych podstron) na które podjęta zostanie automatyczna akcja.

Wyzwalanie komunikatów dla anonimowych użytkowników www

Komunikaty na www można wyświeltać w oparciu o zachowania anonimowych użytkowników, nie zidentyfikowanych w bazie kontaktów.

Wyzwalanie komunikatów dla kontaktów z bazy

Dla kontaktów zidentyfikowanych można wyzwalać komunikaty z elementami personalizacji z wykorzystaniem atrybutów kontaktów.

Reakcja w czasie rzeczywistym na zachowanie kontaktów monitorowanych na postawie ich atrybutów

Wykorzystanie w kryteriach wyświetlania komunikatów atrybutów (np. płeć, kategoria, tagi, miejsce zamieszkania itp.), od których można uzależniać wyzwalany komunikat.

Integracja aktywności RTM z raportami KPI

Tworzenie wskaźników KPI w oparciu o dane zbierane z aktywności kontaktów w reakcji na komunikację RTM.

Feed Manager

Tworzenie feedów z różnych źródeł

Tworzenie własnych feedów bezpośrednio w iPresso, pobieranie z plików (CSV, XML), automatyczny  import z linków zewnętrznych.

Automatyczne zaciąganie i aktualizowanie danych

Ustawienia automatycznego odświeżania feedów ze źródeł zewnętrznych.

Tworzenie wielu zbiorów z jednego feeda

Możliwość tworzenia wielu różnych zbiorów danych na podstawie jednego feeda do różnych zastosowań czy grup odbiorców.

Filtrowanie i sortowanie

Filtrowanie danych z feeda w  zbiorach danych w celu odpowiedniego doboru elementów dla np. rekomendacji produktów.

Wykorzystanie w kanałach komunikacji

Użycie w personalizacji treści w e-mailach, smsach, webpushach.

iPresso Satellite

Pobieranie paremetrów ze źródeł zewnętrznych

Wybieranie źródeł danych, na podstawie których, system ma reagować. Źródła są dostępne jako gotowe integracje w iPresso oraz istnieje możliwość integracji i dodania własnych parametrów.

Dodawanie parametrów wewnętrznych

Dodawanie parametrów na podstawie obliczeń na danych wewnątrz systemu.

Zintegrowane źródła danych dla parametrów

Dostępne, gotowe do użycia źródła danych (np. prognoza pogody).

Wyzwalanie scenariuszy Marketing Automation

Automatyczne uruchamianie scenariuszy Marketing Automation na podstawie spełnienia kryteriów: parametrów ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wyzwalanie akcji RTM

Automatyczne uruchamianie akcji Real-Time-Marketing np. powiadomień na stronie www na postawie spełnionych kryteriów: parametrów ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Przekazywanie własnych parametrów i źródeł danych

Wskazywanie parametrów na podstawie przeliczenia danych zgromadzonych w systemie np. o liczności danego segmentu.

Ustalanie kryteriów w połączeniu z parametrami

Wyzwalanie akcji i scenariuszy na podstawie dodatkowych kryteriów poza warunkowymi parametrami.

Raportowanie i analityka

Konfigurowalne dashboardy demograficzne

Samodzielnie konfigurowalne dashbordy z danymi na podstawie cech.

Konfigurowalne raporty Lejkowe

Tworzenie indywidualnych lejków na podstawie segmentów prezentowane w formie graficznej z historią zmian na wykresie.

Konfigurowalne dashboardy KPI

W iPresso można tworzyć swoje unikalne wskaźniki KPI składające się z danych gromadzonych w iPresso (własnych i zintegrowanych z innych systemów np. Google Analytics, CRM itp.), które mogą być rolzliczane w zadanych okresach. iPresso automatycznie generuje raporty z wykorzystaniem elementów graficznych aby przegląd sytuacji w oparciu o KPI był przejrzysty i szbyki. Można tworzyć wiele raportów i nadawać dostęp wybranym użytkownikom.

Indywidualne dashboardy managerskie

Tworzenie indywidualnych dashboardów managerskich skonfigurowanych dla konkretnej firmy/marki z możliwością ustawienia niezależnego

Integracja z danymi z Google Analytics

Pobieranie danych ze zintegrowanego konta GA do iPresso. Dzięki temu można wykorzystywać dane GA w raportach konfigurowanych w iPresso tworząc własne, unikalne wskaźniki KPI.

360-stopniowy widok kontaktu

Widok kontaktu tzw. 360 stopni czyli obraz kontaktu z najważniejszymi informacjami demograficznymi i behawioralnymi

Kalendarz

Kalendarz zdarzeń

Analiza aktywności

Analiza aktywności

Analiza działań

Analiza działań

Raporty lejków Marketing Automation

Raporty lejków Marketing Automation

Raportowanie kampanii email

Kompleksowe raportowanie kampanii e-mail

Raportowanie kampanii SMS

Raportowanie kampanii SMS

Raportowanie klikalności linków

Raportowanie klikalności linków

Raport odsłon

Raporty odsłon: osobno anonimiownych i rozpoznanych kontaktów

Eksport danych

Dane z raportów można eksportować w wielu formatach m.in. csv/excel, PDF, png.

Powiadomienia

Powiadomienia

Raportowanie mediów społecznościowych

Raportowanie mediów społecznościowych

Raporty monitoringu mediów

Raporty monitoringu mediów

Edytor formularzy

Edytor Drag&Drop

Tworzenie formularzy z wykorzystaniem łatwego w użyciu edytora "przeciągnij i upuść".

Identyfikacja kontaktów

Rozpoznawanie kontaktów monitorowanych, które już wypełniały formularz.h.

Strona podziękowania

Ustawianie własnych informacji wyświetlanych po wypełnieniu i przeładowaniu formularza.

Progresywne formularze

Wyświetlanie pól, które nie zostały dotąd wypełnione i uzupełniają informacje o kontakcie. Nie wyświetlanie pól, które już dany, rozpoznany kontakt wypełniał.

Automatyczna integracja ze stronami internetowymi

Wystarczy wkleić kawałek kodu w miejscu, gdzie ma pokazać się formualrz i gotowe. Cała reszta jest już po stronie iPresso.

Automatyzacja dodawania kontaktów

Wypełnienie stworzonego w iPresso formularza przez użytkownika strony internetowej powoduje automatyczne dodanie nowego kontaktu w bazie lub zaktualizowanie już istniejącego.

Tworzenie dowolnych pól

Można tworzyć pola opisowe, pola wyboru, checkboxy i inne gotowe do użycia a także definiowane samodzielnie.

Dodawanie własnych styli css

Można dowolnie ostylować swój formularz: wygląd pól, etykiet, opisów, odległości i cały układ.

Data Collector

Wskazywanie danych do pobrania

Wybór zdarzeń na stronie, które mają wystąpić - do wyboru są możliwe następujące zdarzenia: na kliknięciu w wybrany element, na zmianie wartości pola formularza, na zapisie formularza, po określonym czasie od załadowania strony.

Ustalanie czyje dane mają być pobrane

Możliwość wyboru kontaktów, których dane mają zostać pobrane. Istnieje możliwość pobierania danych wszystkich kontaktów, tylko anonimowych, lub tylko monitorowanych.

Brak potrzeb angażowania IT i ingerencji w kod strony

Możliwość zbierania danych bez konieczności zaangażowania IT. Wystarczy jedynie kod monitorujący zamieszczony na stronie.

Przetworzenie danych "w locie" - wskazywanie akcji do wykonania

Wybór akcji, jaka ma zostać uruchomiona, np.zapis aktywności, zapis działania, aktualizacja atrybutów, zapis kontaktu, zapis danych do pamięci przeglądarki, zebranie tokenu web push.

GPDR Manager

Dodawanie i edycji wielu zgód dla różnych celów

Zarządzanie wieloma zgodami dla różnych celów. Obsługa wielu języków oraz poziomów i zależności między nimi.

Zgodność z GDPR/RODO

Procesy zapewniające wdrożenie procedur wymaganych przez regulacje Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych.

Statystyki wypisań

Rejestracja oraz przeglądanie statystyk zapisów i wypisań z każdej zgody.

Historia zmian zgód

Przeglądanie kto, kiedy i jak zmodyfikował treść zgody (np. treść klauzuli na przetwarzanie danych osobowych przy formularzu kontaktowym).

Własne strony profilowe

Tworzenie stron dla użytkowników końcowych z udostępnianiem informacji o zakresie przetwarzania danych oraz możliwościami ich edycji i usuwania.

Własne strony wypisań

Tworzenie własnych szablonów stron do wypisań.

Zautomatyzowany proces zapisu i wypisu zgód

Proces wypisywania rejestrowany jest w kontekście każego pojedyńczego kontaktu w bazie z informacją o terminie oznaczenia zgody oraz jej treści.

Zdarzenia dotyczące zgód zapisywane w historii każdego kontaktu w bazie

Umiejscowienie informacji dotyczących zgód na linii czasu kontaktów.

Integracja z formularzami iPresso

Automatyczne dodawania mechanizmów rejestracji zgód do formularzy przygotowywanych w iPresso.

Programy lojalnościowe

Punkty lojalnościowe

W iPresso można prowadzić programy lojalnościowe w ramach których nadawane są punkty.

Wiele programów

Tworzenie i prowadzenie wielu programów lojalnościowych jednocześnie.

Punkty za aktywności i cechy

Nadawanie punktów za dowolnie zdefiniowane aktywności kontaktów, również zintegrowane z innych systemów i aplikacji (np. kasowych).

Moduł kuponingowy

Kompleksowy moduł kuponingowy do zarządzania programami lojalnościowymi z generowaniem unikalnych kodów, integracją ze sklepami internetowymi, generowaniem wydruków, stroną programu dla końcowych klientów, zarządzaniem szablonami i wieloma innymi funkcjami, wzbogacającymi program lojalnościowy i zwiększającymi jego efektywność.

Landing Pages

Edytor WYSWIG

Edytor wizualny do tworzenia stron.

Edycja kodu HTML

Edycja kodu HTML.

Automatycznie kodowanie

Automatyczne dodawanie kodów trackujących i śledzenia linków.

Podpinanie pod własne domeny

Umieszczanie stron pod własnymi adresami URL.

Własne pliki CSS

Dodawanie własnych arkuszy styli.

Dopinanie gotowych formularzy

Wstawianie przygotowanych w iPresso formularzy.

Ankiety internetowe

Edytor ankiet internetowych

Intuicyjny kreator ankiet, w którym bez konieczności tworzenia kodu można zaprojektować własną ankietę internetową.

Ankiety anonimowe

Możliwość przeprowadzania ankiet bez konieczności rejestracji i identyfikacji.

Raportowanie wyników

Raportowanie wynikiów odpowiedzi na poszczególne pytania. W przypadku ankiet nie anonimowych przeglądanie odpowiedzi poszczególnych respondentów.

Kilka typów pól dla pytań i odpowiedzi

Wybór możliwych do zastosowania pól np. jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, pytania otwarte.

Ustawianie własnego wyglądu

Można ustawiać własne nagłówki (w tym grafikę) i opisy wprowadzające do ankiet.

Prowadzenie wielu ankiet/badań jednocześnie na różnych grupach celu

Można uruchamiać i prowadzić wiele badań ankietowych w tym samym czasie.

Monitoring szumu informacyjnego

Monitoring Internetu

Monitoring internetu pod zadane frazy kluczowe.

Monitoring Twittera

Monitoring Twittera pod zadane frazy kluczowe.

Automatyczne zrzuty z ekranu

Automatyczne zrzuty z ekranu stron internetowych, na których pojawiła się monitorowana fraza kluczowa.

Oznaczanie wydźwięku wypowiedzi

Automatyczne oznaczenie wydźwięku wypowiedzi (pozytywny, negatywny, neutralny) na podstawie wcześniejszych oznaczeń użytkowników.

Bezpieczeństwo

ISO 9001

Wdrożone, certyfikowane normy zarządzania jakością. Najnowsza certyfikacja ISO 9001:2008

ISO 27001

Wdrożone, certyfikowane normy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Najnowsza certyfikacja 27001:2008.

SSL 2.0

Szyfrowane połączenia. Wszystkie połączenia z systemem iPresso jest szyfrowane z protokołem SSL 2.0.

Bezpieczne płatności

Bezpieczne płatności - zabezpieczone bezpiecznym połączeniem i zabezpieczene przetwarzanie danych z operatorami płatniczymi.

Kopie bezpieczeństwa

Kopie bezpieczeństwa danych klientów iPresso.

Rejestr aktywności użytkowników

Logowanie aktywności użytkowników i systemu.

Dostępy

Zarządzanie dostępami do systemu z ustawianiem grup dostępu wraz ze szczegółowymi uprawnieniami do poszczególnych funkcjonalności i modułów.

Autoryzacja w API

Bezpieczna autoryzacja w API iPresso z odnawialnym tokenem i bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem.

Wejście serwisowe

Wejście serwisowe w ramach wsparcia do systemu klienta wykonywane zdalnie przez autoryzowanego pracownika zespołu wsparcia iPresso.

SLA

Gwarancja jakości świadczonych usług.

Dedykowane adresy IP

Dedytkowane adresy IP dla wysyłek.

Disaster Recovery

Procedury Disaster Recovery

Zarządzanie przepływem pracy

Zarządznie przepływem pracy w tworzeniu z akceptacją "na dwie ręce".

Centrum Danych

Centrum Danych o warunkach Tier-3

Konfigurowalna polityka haseł

Liczba niepoprawnych prób logowania, logowanie ze wskazanych adresów IP, zestawianie połączeń VPN.

Instalacja na własnym sprzęcie

Wersji instalacji iPresso na własnym sprzęcie w swoim centrum danych.

Środowisko testowe

Środowisko testowe dla nauki użytkowników, testów integracji i mechanizmów.

Dla programistów

API JS

API

API REST

AP

Dokumentacja API

Dokumentacja wraz z przykładami kodu w formie użytecznego manuala na stronie internetowej.

Aplikacje iPresso

Aplikacje i rozszerzenia iPresso zwiększające jego możliwości o funkcjonalności dopasowane dla wybranych branż lub potrzeb użytkowników.

Własne rozszerzenia

Tworzenie własnych rozszerzeń do iPresso w oparciu o API.

Indywidualne integracje

Indywidualne integracje z innymi systemami i aplikacjami.

Integracje natywne

Integracje gotowe do użycia z popularnymi systemami i aplikacjami. Wymagają tylko autoryzacji w iPresso.

Wsparcie

Standardowe wsparcie on-line

Wsparcie on-line - email oraz livechat przez naszych konsultantów do dyspozycji. Wspieramy użytkowników w procesie boardingu w systemie oraz jego podstawowym wykorzystaniu, poruszaniu się w jego modułach.

Pomoc

Centrum wsparcia on-line, które znajduje się pod adresem https://ipresso.com/support Help Center zawiera tutoriale video, instrukcje obsługie, najczęściej zadawane pytania, prezentacje, e-booki a także prowadzone cyklicznie webinary.

Filmy instruktażowe

Instruktażowe filmy video dostępne on-line w HelpCenter a także na kanale YouTube. Dla klientów Enterprise w przypadku indywidualnych warunków przygotowujemy konkretne filmy dla konkretnej firmy i jej użytkowników.

Webinary

Webinary prowadzone cyklicznie oraz indywidualnie dla wybranych klientów na indywidualnych warunkach w ramach iPresso Enterprise.

Wsparcie dodatkowe

Wsparcie indywidualne zespołu wpsarcia iPresso, które uzgadniane jest indywidualnie i zawiera wyższe parametry wsparcia takie jak krótsze czasy reakcji, dopasowany zakres wsparcia, dedykowani konsultanci.

iPresso Services

Usługi dla klientów iPresso Enterprise związane z przygotowywaniem layoutów stron, indywidualnych szablonów e-mail, integracji, indywidualnych raportów itp.

Wsparcie programistyczne

Wsparcie programistyczne w np. indywidualnych zaawansowanych integracjach, dostosowywaniu innych aplikacji do iPresso, tworzenia indywidualnych modułów, add-onów i aplikacji.

Indywidualne warsztaty i webinary iPresso Academy

Szkolenia i wartszaty on-line iPresso Academy prowadzone indywidualnie dla zamkniętych grup np. dla pracowników konkretnej firmy.

Warsztaty iPresso Academy w siedzibie klienta

Szkolenia i warsztaty prowadzone w siedzibie Klienta. Zakres warszatów niejednokrotnie obejmuje analizę konkretnych przypadków biznesowych Klienta.

Eyetracking

Badania eyetrakcing kreacji i szablonów stron www, e-maili i innych treści wizualnych, które wykorzystywane są w ramach działań prowadzonych z iPresso. Celem badań jest osiądnięcie maksymalnej skuteczności i komfortu przekazu dla odbiorców. Badania przeprowadzane są na wybranych grupach respondentów w laboratorium prowadzonym przez zespół iPresso. Badania dostępne są dla klientów iPresso Enterprise.