Bezpieczeństwo i zgodność

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa. Już na etapie projektowania każdego z rozwiązań i każdej funkcjonalności brane są pod uwagę kwestie bezpieczeństwa danych i procesów działających w systemie.

Stosujemy autorskie technologie, które poddawane są szczegółowym testom. Nie używamy gotowych komponentów, funkcjonalności iPresso rozwijane są w firmie. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad kodem źródłowym, procesami, zasobami i logiką działania wszystkich elementów systemu.

Bezpieczeństwo fizyczne

Ma na celu uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu do budynków, sprzętu i zasobów, a także zabezpieczenie pracowników oraz nieruchomości przez zniszczeniem i uszkodzeniem. Stosowane są tu wielowarstwowe, współzależne rozwiązania takie jak system monitoringu CCTV, pracownicy ochrony, bariery ochronne, zamki, protokoły kontroli dostępu.

 • Wielopoziomowe strefy bezpieczeństwa w centrach danych
 • Centra danych spełniające wymagania Tier III i Tier IV
 • Redundancja kluczowych elementów infrastruktury warstwy fizycznej
 • Niezależne lokalizacje
 • Zespół administratorów

Bezpieczeństwo sieci

Składają się na nie procedury oraz praktyki stosowane w celu monitorowania i ochrony przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym użyciem czy modyfikacją sieci internetowej oraz dostępnych w niej zasobów. Obejmuje proces autoryzacji dostępu do danych w sieci, zarządzany przez administratora sieci.

 • HTTPS
 • Bezpieczna architektura
 • Zarządzanie incydentami
 • Redundancja kluczowych elementów infrastruktury warstwy sieciowej

Performance

 • Obsługa dużych wolumenów danych Real Time
 • Obsługa baz danych > 5 mln kontaktów
 • SLA > 99%
 • Monitoring

Transmisja

 • SSL/TLS
 • Firewall
 • Procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa

Kontrola dostępu

 • Polityka haseł
 • Unikalne adresy
 • Ograniczenia do IP
 • LDAP (Zarządzanie rolami i grupami użytkowników)
 • SSO
 • 2FA
 • R&D z wewnętrznym dostępem przez VPN

GDPR

 • Zarządzanie zgodami marketingowymi
 • Strony wypisań
 • Strony profilowe w wielu wariantach
 • Statystyki
 • Anonimizacja i usuwanie danych

Normy

 • ISO 27001
 • ISO 9001
 • Polityka prywatności
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Zgodność ze standardami IAB

Systematyczne audyty

 • Testy penetracyjne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie jakością obsługi
 • Bezpieczeństwa fizycznego
 • Zgodności z obowiązującymi normami