Mierzenie wyników

funkcjonalności ipresso

Nowoczesny marketing to mierzalne wskaźniki marketingowe, które opiszą stan i efektywność kanałów komunikacji z odbiorcami. Automatyczne mierzenie, to ciągła obserwacja w czasie rzeczywistym umożliwiająca szybką reakcję i błyskawiczną korektę.

KPI

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI - Key Performance Indicator) można w iPresso zdefiniować samodzielnie. Nie narzucamy gotowych i najbardziej skutecznych naszym zdaniem metryk. Każdy biznes wypracowuje swoje metryki pomiaru skuteczności i stanu marketingu. iPresso cały czas mierzy i obserwuje ustalone KPI, pokazując poziom wykonania, trend i cel do realizacji.

Raportowanie ze zintegrowanych danych

iPresso integruje dane z wielu źródeł, umożliwiając raportowanie w jednolitej formie w jednym miejscu. Dzięki temu analiza jest szybsza, bardziej dostępna, a w proces łatwiej można zaangażować większy zespół.

Przegląd bazy

Jaki jest stan bazy? Jak liczne są kategorie, ile kontaktów ma określone cechy? Na te pytania o atrybuty odpowiedź daje raport przekroju bazy, który można kształtować wg swoich potrzeb w formie dashboardów. Dane z przekroju pozwalają na łatwiejszą segmentację kontaktów oraz tworzenie kampanii, gdzie automatyczny scenariusz marketing automation ściślej określa warunki, jakie musi spełnić kontakt, by w nim uczestniczyć.

Połączenie iPresso z Google Analytics

Integracja z najpopularniejszym narzędziem do analizy ruchu on-line jest dwukierunkowa: iPresso pobiera wybrane dane, aby umożliwić definiowanie własnych KPI w kombinacji z danymi z innych źródeł. To iPresso dostarcza dane do GA.

Raport kampanii

Mierzenie konwersji np. przez wskazanie aktywności klientów, konkretne kanały komunikacji, indywidualne scenariusze, z których każdy ma zmodyfikowany lejek sprzedażowy, testy A/B/X w systemie iPresso mogą dziać się automatycznie i być precyzyjnie mierzone dzień po dniu.

Raport RFM

Ocena i klasyfikacja kontaktów na podstawie aktywności zakupowych. Ocena odbywa się w obrębie trzech składowych: Recency, Frequency, Monetary.
Aktywności są odkładane na profilu każdego kontaktu w bazie - dzięki czemu szybko stworzysz np. scenariusz aktywujący promocjami klientów, którzy od dawna nic nie kupili.
Raport automatycznie odświeża się raz dziennie i pozwala na bieżąco analizować zwyczaje zakupowe klientów.
Polecamy raport RFM szczególnie firmom z branży e-commerce.

Dedykowane dashboardy

W iPresso można uzyskać dedykowany, unikalny dashboard w dowolnie ustalonej formie, który będzie zbierał dane, liczył i wskazywał statusy. Nie wiesz jakie metryki dobrać? Pomożemy.

Wypróbuj iPresso już teraz!

wybierz opcję na swoje potrzeby

iPresso BASIC

  • 30-dniowy trial za 0zł
  • Bez zobowiązań
  • Działasz, jak chcesz
Rozpocznij trial

iPresso ENTERPRISE

Rozwiązania dopasowane do branży. Zbuduj unikalną przewagę z technologią i wsparciem rozumiejącym specyfikę Twojej firmy.

Umów demo