Leksykon iPresso

czyli słownik najważniejszych pojęć marketingu internetowego

Ostatnia aktualizacja:

Marketing internetowy, podobnie jak każda inna branża, ma swoje własne słownictwo. Wiele terminów i określeń powszechnie wykorzystywanych w marketingu nie zawsze jest jasnych, szczególnie dla osób postronnych lub rozpoczynających swoją przygodę z branżą. Nie jest też żadną tajemnicą, że zdecydowana większość tych terminów bierze się z języka angielskiego, co może dodatkowo komplikować sprawę.

Aby ułatwić zrozumienie żargonu marketingowego (często wykpiwanego jako „korpomowa”), przygotowaliśmy słownik pojęć marketingowych, który zawiera wszystkie najważniejsze definicje marketingowe wraz z ich prostym wytłumaczeniem.

Zapraszamy do lektury!

kliknij w hasło, aby poznać definicję

A

Aktywacje konsumenckie

Działania polegające na angażowaniu konsumentów w podjęcie różnorodnych działań względem firmy. Często celem aktywacji konsumenckiej jest nawiązanie więzi z klientem lub jej wzmocnienie. Najlepszym przykładem aktywacji konsumenckich są wszelkiego rodzaju konkursy i loterie.

API

To protokół (zbiór reguł) umożliwiający różnym programom i platformom komunikowanie się ze sobą nawzajem. Często wtyczki w sklepach internetowych działają właśnie w oparciu o API.

Atrybucja marketingowa

To przypisanie udziału w konwersji do każdego wykorzystywanego kanału. Służy do oceny skuteczności wykorzystywanych technik marketingowych.

Atrybuty

Zwane też atrybutami kontaktów, to informacje, które pozwalają określić każdego klienta/odbiorcę w bazie danej firmy i przypisać go do określonych kategorii. Przykłady atrybutów to adres e-mail, miasto, telefon, firma, stanowisko itp.

Audience (grupa odbiorców)

Są to odbiorcy lub grupa odbiorców, czyli osoby, do których skierowana jest komunikacja. To także ci, którzy zapoznają się z tworzonym contentem i stanowią cel dla sprzedaży produktów i usług.

B

Baza danych (kontaktów)

To zbiór danych takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, itp. które są zawarte są w systemie danej firmy.

Big Data

Duże, zmienne i różnorodne zbiory danych, o dużym stopniu złożoności. Zbiory te są niezwykle wartościowe dla opracowywania strategii, promocji, określania celów oraz przeprowadzania optymalizacji procesów marketingowych w firmie.

Blacklist

To zbiory adresów IP oraz domen, które są podejrzane o spamowanie. Jeśli adres nadawcy znajdzie się na takiej liście, to w większości przypadków dostawcy pocztowi będą blokowali wszystkie wiadomości, które z niego pochodzą. Możliwe jest usunięcie adresu z czarnej listy, ale kluczowa do tego celu jest aktualna dobra reputacja domeny i adresu IP.

Brand affinity

Jest to stopień, który odzwierciedla, jak mocno marka/firma reprezentuje to, co ważne dla odbiorców. Gdy reprezentowane na zewnątrz wartości pokrywają się ze sposobem myślenia odbiorców, szansa na zakup oraz stworzenie długofalowej relacji wzrasta.

Brand awareness (świadomość marki)

Jest to podstawa dla oszacowania kondycji marki. Brand awareness określa skuteczność komunikacji marketingowej, z którą łączy się znajomość samej marki przez odbiorców (jakie ma wartości, ofertę, co sobą reprezentuje, w co się angażuje) oraz świadomość jej istnienia. W przypadku wystąpienia określonej potrzeby konsument najpierw pomyśli o danej marce/firmie jako pierwszej opcji do jej zaspokojenia.

C

Capping

Jest to limit pojawienia się reklam dla jednego użytkownika w określonym czasie. Capping dotyczy reklam, które wychodzą z tego samego serwera. Capping może dotyczyć również wyświetleń pop-upów.

CRM (Customer Relationship Managment)

CRM to z angielskiego zarządzanie relacjami z klientami. Jest ono możliwe dzięki obecności konkretnych narzędzi marketingowych oraz procedur. Mianem CRM potocznie określa się też oprogramowanie służące do zarządzania relacjami z klientami.

Cross Channel

To podejście w marketingu, które korzysta z wzajemnie zintegrowanych kanałów komunikacji w celu dotarcia do odbiorców z różnych źródeł i wejścia z nimi w interakcję.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Jest to koncepcja zakładająca, że przedsiębiorstwa w trakcie budowania strategii i realizowania działań powinny uwzględniać wpływ swoich działań na interesy społeczne, potrzeby społeczeństwa, kwestie środowiskowe i relacje z różnym grupami odbiorców.

CTA (Call To Action)

To element (najczęściej przycisk lub link) w komunikacji, którego celem jest przekonanie/zmotywowanie odbiorcy do wykonania określonego działania, jak np. rejestracja, zapis do newslettera, subskrypcja itp. Call To Action może występować w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej.

CDP (Customer Data Platform}

Wyspecjalizowane oprogramowanie przeznaczone do tworzenia i zarządzania spójną bazą klientów. Z bazy tej mogą korzystać inne programy. CDP pobiera dane z różnych źródeł, przetwarza je i w efekcie tworzy profil klienta. Tak opracowane dane są następnie dostępne dla innych aplikacji, tworząc tzw. martech stack.

Customer Experience

Najogólniej są to doświadczenia klienta/użytkownika przed, w trakcie i po zakupie produktu lub usługi. Wszystko, co bezpośrednio i pośrednio dotyczy klienta i jego relacji z daną marką, będzie się składało na customer experience (CX).

Customer Journey

To inaczej ścieżka konsumenta lub ścieżka zakupowa. Jest to proces zakupowy, który obejmuje wszystkie interakcje firmy z odbiorcą przed, w trakcie i po zakupie produktu lub usługi. Każdy etap podróży lub punkt styku w customer journey ma za zadanie zwiększać świadomość konsumenta względem marki/firmy, zapewniać pozytywne doświadczenia, motywować do zakupu, budować długotrwałe relacje i zwiększać szansę na rekomendację ze strony odbiorcy.

Customer Journey Map

To graficzna reprezentacja ścieżki zakupowej klienta z zaznaczonymi najważniejszymi etapami, w których następuje interakcja z firmą. Konsument może jednocześnie przebywać na kilku ścieżkach, które mogą się wzajemnie krzyżować. Zaznaczone momenty styku to szansa na przekonanie odbiorcy by dalej podążał ścieżką wytyczoną przez firmę i nie zbaczał z niej (np. w stronę konkurencji).

D

Data collector

Data collector to automatyzacja contentu dzięki takim działaniom jak: zbieranie aktywności, aktualizowanie atrybutów kontaktów lub dodawanie nowych kontaktów. Przez wypełnienie prostego i intuicyjnego formularza można na bieżąco aktualizować swoją bazę kontaktów.

Dedykowane IP

Pojęcie wykorzystywane w e-mail marketingu. To adres IP przypisany wyłącznie do jednego użytkownika. Właściciel takiego adresu zbiera na swoje konto pozytywne (lub negatywne) opinie i samodzielnie pracuje na reputację swojej domeny wysyłkowej. Dedykowane IP pozwala mieć większy wpływ na dostarczalność e-maili oraz pozytywne wyniki kampanii e-mailowych. Rodzaj adresu IP trzeba ustalić z dostawcą usługi internetowej.

Deliverability Rate (Dostarczalność)

Wyznacznik tego, jaka liczba wysłanych wiadomości e-mail ostatecznie trafia do odbiorców. Wskaźnik jest powszechnie wykorzystywany w obszarze email marketingu.

DKIM

Protokół Domain Key Identified Mail został zaprojektowany po to, by odbiorca miał pewność, że właściciel adresu domeny to rzeczywiście on, a nie osoba podszywająca się pod niego. Używając DKIM, nadawca używa klucza szyfrującego, by zostawić specjalne informacje w nagłówkach. Odbiorca pobiera z DNS domeny nadawcy klucz do rozszyfrowania danych i odczytuje wiadomość. Cały proces rozszyfrowania zachodzi automatycznie.

DMARC

Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance to opcja używana między innymi przez takie firmy jak Facebook, Google i Amazon, która łączy w sobie SPF oraz DKIM, dając jednocześnie dodatkowe zabezpieczenia. Dzięki DMARC właściciele domen mogą podawać dostawom usług e-mail, którzy uczestniczą w tej inicjatywie (a jest ich coraz więcej) konkretne instrukcje, w jaki sposób mają działać oraz odnosić się do wiadomości, które są wysyłane z ich domen.

DMP (Data Management Platform)

To platforma do zarządzania danymi w celach marketingowych. Dane, które są przetwarzane w DMP:
- 1st party data – dane pozyskane z własnych źródeł, np. strony internetowej, sklepu internetowego lub systemu CRM.
- 2nd party data – dane pozyskane bezpośrednio od partnerów, np. agencji reklamowej lub wydawcy.
- 3rd party data – dane pozyskane od zewnętrznych dostawców.

E

E-commerce

To po prostu handel w sieci. Najczęściej odbywa się przy pomocy nowoczesnych narzędzi technologicznych i telekomunikacyjnych. Głównymi przedstawicielami branży e-commerce są: sklepy internetowe, portale aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe itp.

E-mail marketingowy

Są to wiadomości e-mail, które zawierają informacje na temat oferty i promocji firmy, a ich wymiar jest stricte sprzedażowy. Legalne wysyłanie takich e-maili wymaga uprzedniej zgody od odbiorców.

F

Feed manager

Feed manager to miejsce, w którym można gromadzić dane o swoich produktach, treściach i innych elementach, aby następnie wykorzystywać je w personalizacji komunikacji czy rekomendacjach (rekomendowanie odbiorcom na podstawie wcześniej zebranych i przeanalizowanych danych, konkretnych produktów np. dla grupy wyselekcjonowanej z segmentacji).

Feedback loop

Usługa, którą zapewniają najwięksi światowi dostawcy usług e-mail. Dzięki niej można się dowiedzieć, czy i kiedy odbiorcy oznaczyli otrzymaną wiadomość jako spam. Wielu providerów pocztowych dodaje do tej usługi swoich klientów automatycznie.

G

Geograficzne targetowanie

Położenie geograficzne odbiorców jest podstawą dla dopasowania wyświetlanych treści reklam. Informacje, które mają wpływ na geotargetowanie to między innymi: kod pocztowy, numer kierunkowy, miasto, region, kraj.

Geolokalizacja

Określanie położenia geograficznego osób lub obiektów w czasie rzeczywistym jako współrzędnych geograficznych. Ta metoda pozwala na dopasowanie reklam do osób, które znajdowały się, znajdują się lub będą się znajdować na jakimś terenie (np. na koncercie).

H

Hard Bounce

Tzw. twarde odbicie, jest to informacja od serwera pocztowego, mówiąca, że wysłana wiadomość nie może być dostarczona i nie uda się jej dostarczyć nawet mimo ponownych prób. Przeważnie przyczyną jest błąd w adresie odbiorcy lub dezaktywacja przez niego konta mailowego.

Higiena bazy adresów

To utrzymanie bazy adresów według wysokich standardów oraz trzymanie się dobrych praktyk wpływających na efektywność pracy. Baza kontaktów wymaga od czasu do czasu aktualizacji. Jedną z najważniejszych czynności w higienie bazy jest pewność, że maile są poprawne oraz aktualne. Baza powinna nadawać się do segmentacji lub być już posegmentowana. W drugim przypadku utrzymanie higieny jest łatwiejsze. Inną istotną kwestią jest rozdzielenie komunikacji między odbiorców z bazy na maile transakcyjne i marketingowe. Wiadomości marketingowe powinny posiadać odpowiednie zgody.

I

Integracja

Połączenie między różnymi platformami i usługami (np. sklepem internetowym a usługą płatności online) umożliwiające dwukierunkową wymianę danych i współpracę obu systemów.

K

Kampania marketingowa

Jest to zespół działań i procesów odbywających się w kanałach komunikacji (takich, jak social media), które mają na celu osiągnięcie zakładanych celów marketingowych. Działania te są dostosowywane do grup docelowych. Cele samych kampanii mogą być różnie definiowane (np. większa konwersja, wzrost sprzedaży, lokowanie nowego produktu itp.).

Kod monitorujący

Służy do przesyłania danych ze strony www do systemu firmy. Za pomocą kodu monitorującego możliwe jest śledzenie aktywności użytkowników na odwiedzanej stronie, co przekłada się na pełniejsze wykorzystanie potencjału systemu firmy, bardziej dopracowane strategie działania i zoptymalizowane procesy.

Konwersja

To wykonanie przez użytkownika działania pożądanego przez firmę. Przykładem konwersji jest zareagowanie na reklamę, treść wiadomości lub wyświetlany content i zapisanie się do newslettera, skorzystanie z promocji, przystąpienie do programu lojalnościowego lub dokonanie zakupu.

KPI (Key Performance Indicator)

Kluczowy wskaźnik efektywności to parametr konieczny w pracy każdego marketera. Pokazuje, jak skuteczne jest działanie danego specjalisty marketingu, a często szerzej – całego zespołu, którego jest częścią. Osiąganie wyznaczonych KPI wskazuje na dużą skuteczność danego zespołu lub osoby.

L

Landing page

Jest to strona internetowa dedykowana jakiejś inicjatywie lub pojedynczej usłudze/produktowi zawierająca tzw. CTA (Call To Action). Na landing page można kierować ruch za pomocą różnych kanałów komunikacji. Landing Page najczęściej jest wykorzystywany w celu aktywacji konsumenckich oraz do powiększania bazy kontaktów/potencjalnych klientów.

Lead

Kontakt do potencjalnego nabywcy, klienta. Lead wyraża zainteresowanie marką, produktem lub usługą, stanowiąc priorytet w działaniach komunikacyjnych ze strony firmy/marki. W zależności stopnia gotowości do zakupu leady dzielimy na: gorące (leady sprzedażowe), ciepłe (leady marketingowe) oraz zimne (kontakt do klienta).

Lead generation

Są to działania mające na celu wygenerowanie zainteresowania ofertą lub konkretnych pytań co do niej. Lead generation rozumiane jest również jako budowanie listy potencjalnych klientów lub użytkowników, z którymi można nawiązać współpracę.

Lead management

To metody i praktyki polegające na zarządzaniu potencjalnymi klientami lub odbiorcami pozyskiwanymi poprzez kampanie marketingowe.

Lead nurturing

Prowadzenie działań marketingowych, które mają na celu pozyskanie wartościowych leadów i przygotowanie potencjalnych nabywców do zakupu. Przykładem takich działań mogą być scenariusze marketing automation z wysyłką serii maili do bazy odbiorców.

Lejek sprzedażowy

Jest to droga konsumenta od momentu zaistnienia w jego świadomości, że produkt/usługa istnieje, przez wzrost potrzeby posiadania, zakup, aż po późniejsze budowanie długoterminowej relacji.

Link building

Są to działania, których celem jest zwiększenie liczby linków zewnętrznych wysokiej jakości, które kierują do strony danej firmy. Link building jest jednym z elementów tzw. pozycjonowania stron www (SEO).

M

Maile transakcyjne

To wiadomości, które trafiają do odbiorców w związku z daną transakcją lub kontem klienta. Są one wysyłane automatycznie i dzięki swojej specyfice dają odbiorcy świadomość, że relacja, współpraca oraz przebieg komunikacji z firmą pozostaje niezakłócony. Przykładami maili transakcyjnych są: wiadomość rejestracyjna, mail powitalny, reset hasła, potwierdzenie zamówienia, maile reaktywacyjne.

Marketing automation (MA)

MA to system składający się z wielu połączonych ze sobą narzędzi, który gromadzi dane o odbiorcach i na ich podstawie umożliwia prowadzenie zautomatyzowanej i spersonalizowanej komunikacji w wielu kanałach.

MarTech

To połączenie marketingu, technologii i zarządzania, najczęściej w formie usługi, platformy lub aplikacji. MarTech wykorzystuje różne narzędzia do automatyzacji procesów i zadań marketingowych dla osiągnięcia zakładanych celów, rozpoznawania oraz zaspokajania aktualnych i rzeczywistych potrzeb odbiorców.

MarTech Stack

Zestaw technologii i aplikacji marketingowych, pomagających profesjonalistom w codziennej działalności i wspomagających prowadzone kampanie.

Model atrybucji

Model, który określa udział różnych kanałów komunikacji w ścieżce zakupowej klienta, od pojawienia się na niej odbiorcy do finalizacji zakupu.

Monetyzacja (programy monetyzacyjne/monetyzujące)

Przekształcenie generowanego ruchu (np. w witrynie internetowej) w dochód.

Multichannel

Podobnie jak cross-channel jest to model, który wykorzystuje w komunikacji z odbiorcami różne kanały, z tą różnicą, że nie są one ze sobą wzajemnie zintegrowane.

N

NPS (Net Promoter Score)

Inaczej Net Promoter Score to forma ankiety pokazująca aktualny poziom lojalności odbiorców względem firmy, produktów, treści lub usług i gotowość do polecenia firmy innym. NPS opiera się na jednym krótkim pytaniu: na ile prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę innym? Odpowiedzi udzielane są w skali od 0 do 10.

O

Omnichannel

Model, w którym kanały komunikacji, interakcji i sprzedaży są zintegrowane, mogą być stosowane jednocześnie i pracują na jeden wspólny cel (np. większą sprzedaż).

P

Persona

Persona jest modelem, który odwzorowuje idealnego klienta wraz z jego istotnymi cechami, preferencjami i potrzebami (zarówno jego, jak i firmy). W zależności od potrzeb można takiej personie przypisywać zainteresowania, umiejętności, doświadczenia i wiele innych cech. Persona często stanowi podstawę działań marketingowych. Do stworzenia Persony możesz wykorzystać Persona Creator.

Personalizacja

Polega na dostosowaniu dowolnego elementu marketingowego, z którym odbiorca ma styczność do jego indywidualnych potrzeb. Do prowadzenia dokładnej personalizacji wykorzystuje się dane zebrane o odbiorcach pochodzące z różnych źródeł (np. historia zakupów, działania w social mediach, projekty person, wcześniejsze kampanie).

Porzucone procesy

Są to działania rozpoczęte przez użytkownika/odbiorcę, które nie zostały ukończone. Przykładem porzuconego procesu jest porzucony koszyk, w którym znajdują się wybrane przez klienta produkty, a które ostatecznie nie zostały kupione.

Product feed

Plik w formacie .xml, .gz, .zip, .bz2, .txt lub .xls zawierający informacje o produktach z oferty sklepu internetowego do wykorzystania w feed managerze przy spersonalizowanych promocjach i rekomendacjach produktowych.

Programy lojalnościowe

Są to działania, których celem jest budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z wybranymi klientami, którzy są najbardziej lojalni lub istotni dla firmy. Programy lojalnościowe mają również na celu zmotywowanie odbiorców do regularnego składania zamówień.

Push

Powiadomienia push to krótkie komunikaty, które wyświetlają się w przeglądarce lub aplikacji mobilnej danego użytkownika. Dają możliwość dotarcia w czasie rzeczywistym do osób korzystających internetu lub aplikacji mobilnych. Projektowanie i wywoływanie powiadomień w zależności od zachowań użytkowników jest nie tylko urozmaiceniem Customer Journey, ale przede wszystkim jej uzupełnieniem, ułatwiającym utrzymanie uwagi i zaangażowania klienta.

R

Rekomendacje

Polecanie produktów i usług zarówno klientom, jak i potencjalnym nabywcom na podstawie ich dotychczasowych działań w obrębie strony lub historii aktywności związanych z firmą. Rekomendacje mogą dotyczyć usług, produktów, treści i wykorzystywać różne narzędzia MarTech, które zapewniają efektywniejszą komunikację. Znane są również jako ramki rekomendacji.

Reputacja adresu IP

Czynnik mający wpływ na dostarczalność wiadomości e-mail. Na reputację wpływa zarówno jakość jak i historia domeny/IP. Wiadomości pochodzące z adresu e-mail o negatywnej reputacji mogą nie zostać dostarczone do odbiorcy. Często są też traktowane jako spam.

Retargeting/Remarketing

Działania mające na celu dotarcie do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili stronę firmy i zachęcenie ich dopasowaną reklamą do podjęcia konkretnych działań.

Rozgrzewanie adresów IP

Polega na wysyłaniu rosnącej liczby e-maili, aby adres się uwiarygodnił i zebrał pozytywne opinie od różnych klientów pocztowych. Pozytywne przejście przez filtry antyspamowe oraz osobno zabezpieczone skrzynki na firmowych domenach podbudowuje pozytywną reputację adresu IP. Przez tak „rozgrzany” przez kilka tygodni adres, można zacząć wysyłać duże wolumeny treści.

RTM

Z angielskiego real-time marketing. To działania reklamowe podejmowane w nawiązaniu do bieżących wydarzeń czy informacji. Są to akcje realizowane ad hoc, które mają na celu wykorzystanie popularności danego tematu, szybkie dotarcie do nowych grup odbiorców i zainteresowanie ich ofertą firmy.

S

Scenariusze marketing automation

Scenariusze marketing automation pozwalają na zaprojektowanie ścieżki klienta (customer journey) zaawansowanej i unikalnej komunikacji przy wykorzystaniu wielu różnych kanałów w tym samym czasie.

Scoring

Jest to ocena cech i zachowań klientów, która ułatwia kierowanie właściwych osób do właściwego scenariusza marketing automation. Dzięki punktom scoringowym można szybko sprawdzić, kto w bazie jest rzeczywiście wartościowym kontaktem, odpowiednim do działań promocyjnych.

Segmentacja

Segmentacja kontaktów umożliwia przypisanie poszczególnych klientów do konkretnych grup (np. tworzonych według kupionych wcześniej produktów, zainteresowań, miejsca zamieszkania lub innych parametrów). Segmentacja jest wykorzystywana w marketing automation. By automatyzacja procesów działała, potrzebne są nie tylko odpowiednie narzędzia, ale przede wszystkim jasno sprecyzowani i wyodrębnieni odbiorcy, do których będzie trafiała spersonalizowana komunikacja.

Sender score

To wynik między 0 a 100, który obrazuje reputację wysyłki mailowej. Mail jest przepuszczany przez różne skrzynki oraz programy antyspamowe w celu stworzenia obrazu dobrych i złych praktyk. Sender Score obliczany jest na podstawie 30-dniowych wysyłek. Jeśli wynik jest zbyt niski, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kampanie mailowe będą się często odbijać, a co za tym idzie, prawdopodobne jest zablokowanie nadawcy.

Soft Bounce

Tzw. miękkie odbicie to w praktyce niedostarczenie wiadomości e-mail do odbiorcy. Miękkie odbicia powodowane są np. przez pełną skrzynkę odbiorczą, problemy z serwerem lub przekroczenie limitu wysyłek z danego adresu IP. Ponowienie wysyłki w późniejszym terminie z reguły rozwiązuje problem softbounce.

Spam Bounce

To specjalne oznaczenie Twoich wiadomości jako niezgodnych ze standardami lub wręcz szkodliwych. Jest ono przypisywane przez serwery pocztowe. Oflagowane w ten sposób wiadomości powodują, że komunikacja od razu ląduje w spamie. Na oznaczenie wiadomości jako spam może mieć wpływ wiele czynników, np. podejrzane sformułowania w tytule, domena na czarnej liście, nagminne niespełnianie standardów itp.

SPF

Sender Policy Framework to zabezpieczenie serwerów, które ma za zadanie ograniczyć ilość przychodzącego na skrzynki spamu. Serwery objęte tym protokołem sprawdzają w systemie DNS, czy wiadomości przychodzące pochodzą z domeny do tego uprawnionej. Protokół SPF jest podstawowym środkiem ochrony, jednak samodzielnie nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia skrzynki pocztowej.

W

Whitelist

Na liście tej znajdują się zaufani dostawcy, od których wiadomości będą zawsze trafiały do skrzynki odbiorczej. Czasem wiadomości pochodzące od firm mogą zostać uznane przez system zabezpieczający za spam, jednak odbiorca może je odznaczyć i dodać wyjątek do filtrów. Dzięki temu dostarczalność wzrasta.

Wolumen

To liczba wysyłanych e-maili. Nadawcy, którzy cały czas wysyłają duże liczby wiadomości, znajdują się pod lupą dostawców internetowych. Jeśli wiadomości wysyłane są w nieregularnych odstępach czasu, kontrola wzrasta, ponieważ spamerzy działają w podobny sposób. Dlatego dokładne ustalenie planu i harmonogramu wysyłek jest jedną z dobrych praktyk, którą warto uskuteczniać od samego początku.

Współdzielone IP

Rozwiązanie umożliwiające dzielenie adresu IP z innym podmiotem. To opcja tańsza niż dedykowane IP, jednak może prowadzić do problemów, które negatywnie wpływają na reputację. Przeważnie nadawcy nie są w stanie zweryfikować, z kim współdzielą dane IP. Z powodu złych praktyk drugiej strony przy tworzeniu kampanii oraz samych maili wszystko, co przynosi negatywne skutki partnerowi z powodu jego działań, będzie też odbijać się na reputacji firmy, która IP współdzieli.

RODO manager

Manager RODO to miejsce, w którym zgromadzono wszystkie funkcje iPresso związane z zarządzaniem danymi osobowymi i zgodami na prowadzenie działań marketingowych, dzięki czemu użytkownicy systemu będą mogli jeszcze sprawniej prowadzić swoje kampanie w zgodzie z RODO. Zgoda od klienta jest potwierdzeniem, że dana osoba pozwala na przetwarzanie swoich danych osobowych czy prowadzenie komunikacji marketingowej. Do kontaktu, który trafi do bazy iPresso z zaznaczoną zgodą marketingową, można realizować wysyłkę informacji np. za pomocą e-maili, sms-ów lub wiadomości voice.

Wypróbuj iPresso już teraz!

wybierz opcję na swoje potrzeby

iPresso BASIC

  • 30-dniowy trial za 0zł
  • Bez zobowiązań
  • Działasz, jak chcesz
Rozpocznij trial

iPresso ENTERPRISE

Rozwiązania dopasowane do branży. Zbuduj unikalną przewagę z technologią i wsparciem rozumiejącym specyfikę Twojej firmy.

Umów demo