Porównanie kanałów direct marketingowych

e-mail
SMS
web push
WhatsApp
Kierunek komunikacji
(w automatyzacji)
jednostronna
jednostronna*
jednostronna
dwustronna
Mierzalność
tak
ograniczona
ograniczona
tak
Personalizacja
tak
ograniczona
ograniczona
tak
Cena
niska
wysoka
niska
umiarkowana
Ograniczenia prywatności
umiarkowane
wysokie
niskie
wysokie
Długość wiadomości
wysoka
niska
niska
umiarkowana
Bogactwo treści
tak
nie
ograniczone
tak
Dostarczalność
umiarkowana
wysoka
wysoka
wysoka
Open rate
niski
wysoki
niski
wysoki
CTR
niski
umiarkowany
niski
wysoki
kierunek komunikacji
(w automatyzacji)
e-mail
jednostronna
SMS
jednodstronna*
Web push
jednostronna
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
dwustronna
mierzalność
e-mail
tak
SMS
ograniczona
Web push
ograniczona
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
tak
personalizacja
e-mail
tak
SMS
ograniczona
Web push
ograniczona
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
tak
cena
e-mail
niska
SMS
wysoka
Web push
niska
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
umiarkowana
ograniczenia prywatności
e-mail
umiarkowane
SMS
wysokie
Web push
niskie
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
wysokie
długość wiadomości
e-mail
wysoka
SMS
niska
Web push
niska
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
umiarkowana
bogactwo treści
e-mail
tak
SMS
nie
Web push
ograniczone
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
tak
dostarczalność
e-mail
umiarkowana
SMS
wysoka
Web push
wysoka
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
wysoka
open rate
e-mail
niski
SMS
wysoki
Web push
niski
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
wysoki
CTR
e-mail
niski
SMS
umairkowany
Web push
niski
Expansion
€16 680,00
WhatsApp
wysoki

* w większości przypadków