Real-Time Marketing

Marketing Automation musi odpowiadać natychmiast na reakcje użytkowników, zmieniające się potrzeby klientów, identyfikowane preferencje oraz wiele innych czynników wpływających na komunikację. Technologia iPresso daje takie możliwości - dostarcza konkretne narzędzia oraz metody przetwarzania danych do prowadzenia działań w czasie rzeczywistym.

✔ Możliwości

  • Błyskawiczna analiza atrybutów i zachowań użytkowników stron i aplikacji mobilnych - przetwarzanie każdego pojedynczego kontaktu.
  • Kwalifikacja do segmentów większej grupy kontaktów na bieżąco (bez oczekiwania na cykliczne przetwarzanie znane m.in. z klasycznych systemów CRM).
  • Wywoływanie działań (w tym w systemach zewnętrznych jak np. call centre) według ustalonych aktywności kontaktów.
  • Pobieranie danych do przygotowania treści “w locie”, obróbka i wyświetlenie wskazanemu użytkownikowi.

✔ Wybrane korzyści

  • Wzrost konwersji z komunikacji na www i mobile.
  • Realizacja strategii marka i firma zawsze dostępne i reagujące 24/7.
  • Zwiększony cross-sell w oparciu o szybką analizę zachowań odbiorców.
  • Wykrywanie sekwencji zachowań i natychmiastowa reakcja.
  • Wyświetlanie treści w oparciu o charakterystyczne zachowania jednostki.
  • Zwiększenie poziomu zaangażowania użytkowników.