Podstawowe funkcjonalności

iPresso jest pełne ciekawych i przydatnych funkcji. Poniżej prezentujemy te, których nasi klienci używają najczęściej. Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości iPresso - nie ma sprawy, znajdziesz je tutaj:

Scenariusze Marketing Automation

Projektowanie ścieżek klientów i nawet bardzo rozbudowanych scenariuszy zautomatyzowanej komunikacji jeszcze nigdy nie było tak proste!

 • Projektowanie
  Projektuj ścieżki klientów i scenariusze kampanii z łatwością z użyciem intuicyjnego edytora Drag&Drop. Jest prosty w użyciu, ale bardzo bogaty w zastosowaniach.
 • Kreator iPresso Studio
  Przeprowadzi Cię przez proces tworzenia scenariusza krok po kroku. Potem tylko uruchamiasz i działa!
 • Raportowanie
  Raportowanie na bieżąco przepływu kontaktów przez scenariusz. Można podglądać bezpośrednio na projekcie scenariusza lub w formie wykresów i lejków. Czytelnie i dostępnie, bez czekania aż skończy się kampania.
 • Akcje
  Kolekcja akcji gotowych do wykorzystania. Ale na tym nie koniec - można zdefiniować dowolne własne akcje, integrować zewnętrzne narzędzia lub wykorzystywać API.
 • Warunki
  Rozdzielanie komunikacji z szeregu dostępnych warunków. Każdy z nich jest bardzo pojemny i ma bogate możliwości konfiguracji.
 • Obszary i notatki
  Scenariusze stają się coraz bardziej wyrafinowane, dłuższe i kreatywne? Pracujecie nad nimi zespołowo? W iPresso możesz oznaczyć w obszary i nanieść notatki. Gdy zajrzysz po roku co tam ciekawego iPresso automatyzuje - będziesz wiedzieć od razu.
 • Zapis jako obrazek
  Zapis jako obrazek
  Trzeba pokazać projekt scenariusza większemu audytorium w prezentacji? Wystarczy zapisać wszystko jako obrazek :-)
iPresso Marketing Automation scenario

Mierzenie wyników

Nowoczesny marketing to ustalanie wskaźników, które opisują stan i efekt komunikacji z odbiorcami. To ciągła obserwacja w czasie rzeczywistym umożliwiająca reakcję od razu i błyskawiczną korektę.

KPI
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) można w iPresso zdefiniować samodzielnie. Nie narzucamy gotowych metryk i nie twierdzimy, że one będą najlepsze. Każdy biznes wypracowuje swoje metryki pomiaru skuteczności i stanu marketingu. iPresso obserwuje ustalone KPIs mierzy je cały czas pokazując poziom wykonania, trend i cel do realizacji.

Raportowanie ze zintegrowanych danych
iPresso integruje dane z wielu źródeł umożliwiając raportowanie w jednolitej formie w jednym miejscu.

Przegląd bazy
Jaki jest stan bazy? Jak liczne są kategorie, ile kontaktów ma określone cechy? Na te pytania o atrybuty odpowiedź daje raport przekroju bazy, który można kształtować wg swoich potrzeb w formie konfigurowalnych dashboardów.

Raport kampanii
Mierz konwersję np. na wskazane aktywności klientów. Można wskazać konwersję, wybrać kanały komunikacji z których powinna nastąpić i precyzyjnie mierzyć dzień po dniu.

Połączenie iPresso z Google Analytics
Integracja z najpopularniejszym narzędziem analizy ruchu on-line jest dwu kierunkowa: iPresso pobiera wybrane dane aby umożliwić definiowane własnych KPI w kombinacji z danymi z innych źródeł oraz to iPresso dostarcza dane do GA.

Dedykowane dashboardy
W iPresso można uzyskać dedykowany, unikalny dashboard w dowolnej ustalonej formie, który będzie zbierał dane, liczył i wskazywał statusy. Pomożemy dobrać metryki i skonsultujemy możliwości.

iPresso Big Data

Real-Time Marketing

Na czas - w dzisiejszych czasach oznacza w czasie rzeczywistym. iPresso pozwala prowadzić komunikację w czasie rzeczywistym i bliskim mu dzięki zaawansowanej technologii Real Time Marketing.

Powiadomienia na stronach
Projektowanie i wyzwalanie różnych w formie i treści powiadomień na stronie www w zależności od cech i sekwencji zachowań użytkowników. Pop-upy, banery, powiadomienia i inne tzw. modale i nie tylko.

Projektowanie kreacji
Wbudowane iPresso Studio umożliwia szybkie utworzenie ciekawych powiadomień na stronie www bez ruszania jej kodu źródłowego.

Spersonalizowane treści
iPresso w lot identyfikuje atrybuty i zachowania użytkowników. Na podstawie błyskawicznie ustalonych cech dobiera właściwy komunikat ze spersonalizowanymi elementami treści.

Content Automation

Automatycznie dostosuj zawartość kampanii marketingowych i stron internetowych, by dostarczyć swoim klientom odpowiednio zindywidualizowane treści.

Pobieranie feedów np. z produktami
W ramach integracji z platformami e-commerce automatyczne zapisywanie aktywności zamówienia i produktu oraz ich parametry, takie jak: cena produktu, numer produktu, adres strony, adres URL, SKU, wartość zamówienia.

RSS i budowanie automatycznych newsletterów
Budowanie automatycznych newsletterów w intuicyjnym kreatorze Drag&Drop za pomocą konfiguracji czytnika RSS z platformą iPresso.

Dynamiczne bloki mailowe w treści e-maili
Pojedynczy element kampanii e-mail, który stworzony raz w formie tekstu lub w kodzie HTML umożliwia jego wykorzystanie w wielu kreacjach mailowych.

Dynamiczne bloki na stronach
Automatyczne dostosowanie wyglądu do strony oraz elementów personalizujących treści indywidualnie dla każdego odwiedzającego użytkownika.

Scoring

Ocena cech i zachowań klientów dzięki rozwiązaniu scoringowemu ułatwia kierowanie właściwych osób do właściwego scenariusza Marketing Automation. Dzięki punktom scoringowym można dowiedzieć się, kto w bazie jest rzeczywiście wartościowym kontaktem i kiedy należy zareagować.

Scoring demograficzny
Ocena punktowa cech. iPresso może przyznawać punkty za wskazane cechy jak również za zestaw cech, które muszą wystąpić jednocześnie.

Scoring behawioralny
Ocena zachowań polegająca na przypisywaniu punktów za konkretne aktywności np. odwiedzenie danej strony, kliknięcie w link w e-mailu.

Własne reguły scoringowe
Można wdrażać w życie własne plany i reguły scoringowe. Nadawać scoring globalnie np. za każde otworzenie jakiegokolwiek e-maila ale również przypisywać punkty w zupełnie innej skali w danym scenariuszu Customer Journey.

Powiadomienia Push

Możliwość dotarcia w czasie rzeczywistym do osób korzystających z przeglądarek internetowych oraz aplikacji mobilnych. Projektowanie i wywoływanie powiadomień w zależności od zachowań użytkowników.

Web Push
Wysyłka powiadomień i dotarcie do zdefiniowanej grupy docelowej w ramach Twojej monitorowanej strony internetowej.

Mobile Push
Wysyłka powiadomień i dotarcie do zdefiniowanej grupy docelowej w ramach Twojej aplikacji mobilnej.

On Site Push
Projektowanie treści w formie pop-upów i wyzwalanie ich poprzez działanie w czasie rzeczywistym w reakcji na bieżące aktywności potencjalnego klienta.

Zaawansowana segmentacja

Kierowanie dobrze dobranej, zautomatyzowanej, spersonalizowanej komunikacji w wielu kanałach w przypadku dużych baz wymaga sprawnego narzędzia do segmentacji.

Kreator segmentacji
Intuicyjny ale o potężnych możliwościach kreator segmentów. W postaci sekwencji pól z zawieraniem i wykluczaniem zbiorów możesz utworzyć segment nawet o bardzo specyficznym opisie.

Zapisywanie segmentów
Segment można zapisać i wykorzystać do dalszej pracy w iPresso.

Akcje na segmentach
Po zapisaniu na segmencie można przeprowadzić masowe działania np. przypisać tagi zawartym w nim kontaktom lub wykonać inne działanie.

Wykorzystywanie segmentów
Segmenty dostępne mogą być do dalszego wykorzystania w projektowaniu komunikacji.

Data Collector

Zbieranie danych ze strony. Pozwala zbierać aktywności, aktualizować atrybuty kontaktów lub dodawać nowe kontakty. Wypełniając prosty i intuicyjny formularz możemy na bieżąco aktualizować naszą bazę kontaktów.

Wskazywanie danych do pobrania
Wybór zdarzeń na stronie, które mają wystąpić - do wyboru są możliwe następujące zdarzenia: na kliknięciu w wybrany element, na zmianie wartości pola formularza, na zapisie formularza, po określonym czasie od załadowania strony.

Ustalanie czyje dane mają być zaciągane
Możliwość wyboru kontaktów, których dane mają zostać pobrane. Istnieje możliwość pobierania danych wszystkich kontaktów, tylko anonimowych, lub tylko monitorowanych.

Bez angażowania IT i ingerencji w kod strony
Możliwość zbierania danych bez konieczności zaangażowania IT. Wystarczy jedynie kod monitorujący zamieszczony na stronie.

Przetworzenie danych “w locie” - wskazywanie akcji do wykonania
Wybór akcji, jaka ma zostać uruchomiona, np.zapis aktywności, zapis działania, aktualizacja atrybutów, zapis kontaktu, zapis danych do pamięci przeglądarki, zebranie tokenu web push.

Reakcje na porzucone procesy

Wysoce spersonalizowane komunikaty wysyłane do każdego użytkownika, który rozpoczął konkretne działanie, ale go nie ukończył i porzucił proces.

Porzucony koszyk
Mechanizm ratowania “porzuconych koszyków” poprzez dostarczenie spersonalizowanej wiadomości każdemu użytkownikowi, który nie zrealizował płatności za wybrane produkty wraz z możliwością podniesienia jego wartości.

Porzucony formularz
Użytkownik zaczął wypełniać formularz, ale go porzucił w połowie? To jedno z wielu zastosowań funkcjonalności porzuconych procesów w iPresso.

Projektowanie unikalnych scenariuszy reakcji
System pozwala na zdefiniowanie własnych zasad umożliwiających personalizację komunikatów do kontaktów w bazie oraz anonimowych użytkowników w zależności od wybranych warunków pozwalających na dotarcie do konkretnego segmentu.

Integracje

Integracja danych pochodzących z systemów i aplikacji zewnętrznych uzupełniają kontekst kontaktów.

Centrum integracji
Miejsce, w którym znajdziesz wszystkie dostępne systemy i aplikacje, które możesz zintegrować z iPresso.

Integracje dedykowane
Możliwość uruchomienia dedykowanych integracji danych z systemami, których nie posiadamy na stałe w naszej ofercie.

Integracja własnych rozwiązań dzięki API
Poza korzystaniem z naszych gotowych integracji można również użyć naszego bogatego API pozwalającego na integrację Twoich rozwiązań.

Zarządzanie bazą kontaktów

To nie jest już tylko robota dla analityków baz danych. Teraz każdy poradzi sobie nawet z wielomilionowymi bazami danych kontaktów.

Manager kontaktów
Intuicyjny, z szybkim dotarciem do szczegółów Contact Manager. Przeglądanie bazy od ogółu do szczegółu z możliwością pracy na pojedynczym kontakcie.

Dowolne typy kontaktów
To już nigdy nie będzie tylko lista mailingowa albo baza firm i kontaktów. Tutaj stworzysz typy kontaktów jakich potrzebujesz. Na przykład organizacje, a nawet urządzenia, maszyny, samochody. Dopasujesz budowę bazy dokładnie do swojego unikalnego biznesu.

Atrybuty
Czyli informacje, które opisują Twoje kontakty. A opis, wiadomo, może być różny i im dokładniejszy tym bardziej użyteczny. W iPresso można tworzyć dowolne atrybuty (custom fields), o różnych typach danych i ilościach.

Aktywności
Czyli zachowania i akcje podejmowane przez obserwowane kontakty. W iPresso jest już bogata kolekcja aktywności, które system zbiera praktycznie od momentu aktywacji. Jednak olbrzymie możliwości tworzenia unikalnego rozwiązania i wiedzy daje tworzenie nowych aktywności.

Timeline
Wszystkie dane iPresso przypisuje do konkretnego kontaktu w ten sposób budując wiedzę dającą jego kontekst. Zobrazowane jest to w czytelnej formie linii czasu, gdzie odkładane są działania systemu, akcje i aktywności kontaktów.

Integracja danych
Wszystkie zintegrowane dane pochodzące z systemów i aplikacji zewnętrznych uzupełniają kontekst kontaktów. Można korzystać od razu z gotowych integracji oraz korzystać z bogatego API do integracji Twoich rozwiązań.

Relacje między kontaktami
To unikalna cecha iPresso. Tylko tutaj jest możliwość łączenia poszczególnych kontaktów w relacje. Np. uczeń - nauczyciel - szkoła, właściciel - samochód itp. Wyobraź sobie jakie to daje możliwości do dalszej, spersonalizowanej komunikacji.

E-mail marketing

To tak na prawdę coś znacznie więcej niż tylko kampanie e-mail. Z Marketing Automation e-mail marketing wszedł na wyższy poziom, a w iPresso to zupełnie nowa generacja!

Edytor Drag&Drop
Łatwe, szybkie projektowanie z kreatorem iPresso Studio - prowadzi krok po kroku jak przygotować e-mail z projektowaniem przy użyciu intuicyjnego edytora przeciągnij-upuść.

Szablony
Biblioteka szablonów zawiera gotowe formaty e-maili na każdą okazję w różnym stylu. Responsywne, ma się rozumieć.

Podgląd e-maila
Szybko sprawdzisz projektując e-mail, jak będzie wyglądał na urządzaniach o różnej wielkości ekranu.

Testy A/B/X
Testy w iPresso są wielowymiarowe. Możesz testować nadawców e-maila w kombinacjach z tematem, treścią a zwycięskie wersje wybierać automatycznie nie tylko na podstawie otwarć, ale również kliknięć, a nawet ostatecznej konwersji np. na zakup produktu w sklepie internetowym.

Personalizacja
To nie tylko zwracanie się do adresata imieniem w wołaczu. To możliwość pełnego dostosowania treści wiadomości z blokami tekstu, obrazkami a nawet podpinanymi źródłami danych (np. feed'ami produktowymi ze sklepu internetowego). Co więcej e-maile mogą być wysyłane indywidualnie w reakcji na określone zdarzenie.

Raportowanie
Dokładne raportowanie kampanii e-mail marketingowych: jednostkowo i zbiorczo, wg kampanii, szablonów e-maili. Dodatkowo można sprawdzić konwersję z konkretnych kampanii e-mail marketingowych.

Zaawansowane ustawienia
Pełna konfiguracja kampanii w jednym miejscu, na jednej stronie.

Wysoka przepustowość i dostarczalność
iPresso wysyła miliony e-maili, z bardzo wysoką przepustowością jednocześnie zawsze dbając o dostarczalność i reputację klientów. W wersji Enterprise dodatkowo przeprowadzamy audyt baz e-mailowych, jakość adresów i domen oraz rekomendujemy najlepsze praktyki.

Narzędzia lojalnościowe

Z iPresso łatwo, szybko i technologicznie tanio wdrożysz programy lojalnościowe, monetyzacyjne oparte o punkty, e-kupony i inne mechanizmy.

e-Couponing
Kompleksowy moduł kuponingowy do zarządzania programami lojalnościowymi z generowaniem unikalnych kodów, integracją ze sklepami internetowymi, generowaniem wydruków, stroną programu dla końcowych klientów, zarządzaniem szablonami i wieloma innymi funkcjami, wzbogacającymi program lojalnościowy i zwiększającymi jego efektywność.

Programy monetyzacyjne
Rozszerzenia do iPresso, które wzbogacają arsenał narzędzi i możliwości budowania unikalnych i efektywnych aktywności marketingowych. Możesz zbudować cały program lojalnościowy oparty na mechanizmach monetyzacyjnych.

Badanie opinii

Poznaj zdanie swoich klientów, nie wahaj się zapytać wykorzystując dogodne formy kumunikacji. Zobacz też co "mówią" ich zachowania, sposób poruszania się na stronie internetowej, akcje i reakcje na Twoje działania.

Ankiety
Tworzenie ankiet anonimowych i nie tylko. Z pytaniami otwartymi, jedno- i wielokrotnego wyboru. Dostosowanie wyglądu i szczegółowe statystyki. Po prostu proste.

Wyszukiwanie tzw. insightów
Przeglądanie bazy może wciągać. Zwłaszcza, gdy można odnaleźć ciekawe zjawiska i/lub typowe zachowania. Contact Manager w połączeniu z narzędziem ankietowym i kreatorem notyfikacji pozwala szukać prawdziwych potrzeb użytkowników i klientów.

iPresso ankiety

Customer Data Platform

Jedno miejsce na dane z wielu źródeł o kliencie
iPresso integruje dane z systemów wewnętrznych, zewnętrznych, zintegrowanych natywnie oraz w sposób dedykowany. Aktualizuje dane w możliwie najszybszym czasie, najczęściej w czasie rzeczywistym.

Dane w pełnym zakresie
Dane w postaci atrybutów (np. demograficzne), dane behawioralne (aktywności, zachowania) oraz transakcyjne (np. o zakupach).

iPresso ID
Jeden identyfikator, który umożliwia zachowanie spójności danych mimo wielu źródeł oraz integrację w taki sposób, aby udostępniać dane dalej w swoich systemach i zwiększać ich wartość.

Dane 1st party
Dane należą tylko do firmy, która nimi administruje. iPresso w sposób bezpieczny agreguje dane tylko i wyłącznie na rzecz klienta i nie wykorzystuje ich w innym celu.

Integracja dzięki API
Możliwości wykorzystania danych przez integracje m.in. z systemami analitycznymi. W każdym momencie można dointegrować inne rozwiązanie wykorzystując REST API, JS API oraz Mobile API iPresso.

Użytkownicy anonimowi
Prowadzenie komunikacji do użytkowników anonimowych na podstawie zebranych danych o cookies. Możliwe jest prowadzenie personalizacji na podstawie zachowań z wykorzystaniem akcji on-site oraz w przypadku akceptacji na token push także działań z wykorzystaniem web push.

Użytkownicy zarejestrowani
Pełna paleta dostępnych działań we wszystkich dostępnych kanałach komunikacji w oparciu o akceptację na przetwarzanie danych przez użytkowników.

RODO Manager

Zarządzanie zgodami

 • Dodawanie wielu zgód dla różnych celów
 • Treści zgód w wielu językach
 • Zależności między zgodami (np. wypisanie z jednej zgody automatycznie wypisuje z drugiej)
 • Obsługa zgód na wykorzystanie danych historycznych
 • Różnicowanie zgód na komunikację od pozostałych
 • Obsługa zgód przez zewnętrzne systemy dzięki możliwości integracji wywołań

Wielojęzyczność

 • Obsługa treści w dowolnym języku
 • Wykorzystanie na wielojęzycznych stronach www i aplikacjach
 • Możliwość wykorzystania dostosowanych językowo stron wypisań, zapisu, podziękowań i stron profilowych

Zgodność z GDPR/RODO

 • Narzędzia i procedury pozwalające spełnić wymogi stawiane przez obowiązujące Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych
 • Gotowe rozwiązania sprawdzone i stosowane przez wiele dużych firm w wielu branżach
 • Zarządzanie na wielu rynkach geograficznych w tym spoza UE

Statystyki

 • Statystyki zapisania i wypisania do danej zgody
 • Statystyki kontaktów, które posiadają daną zgodę lub z niej wypisały się
 • Dashboard zgód z przeglądem podstawowych danych statystycznych w formie wykresów

Historia zmian zgód

 • Rejestracja i archiwizacja zmian w treści i konfiguracji każdej zgody w systemie
 • Przeglądanie każdej wersji zmienionej zgody

Strony profilowe

 • Tworzenie wielu stron profilowych dla kontaktów – w zależności od wersji językowej, celu, zakresu udostępnianych danych, dostępnych dla kontaktów opcji
 • Edycja stron w edytorze z możliwością edycji HMTL oraz ładowania pliku ZIP
 • Automatyczny bezpieczny hosting stron z generowaniem unikalnych linków
 • Możliwość tworzenia podstron m.in.: z danymi kontaktu, podziękowań, potwierdzeń usuwania danych

Strony do wypisywania

 • Tworzenie stron do wypisywania wykorzystywanych w procesach opt-out
 • Projektowanie indywidualnej szaty graficznej
 • Automatyczny hosting i generowanie adresu
 • Obsługa procesów single- lub double-opt-out
 • Tworzenie wielu wariantów strony wypisania z poszczególnych zgód

Zautomatyzowany proces zapisu i wypisu zgód

 • Tworzenie formularzy zapisu do zgody
 • Integracja formularzy przez API, przekazywanie informacji o zapisaniach
 • Zaciąganie informacji o zgodzie z wykorzystaniem iPresso Data Collector bez konieczności ingerencji w kod strony
 • Automatyczne dodawania linków wypisujących do e-maili (np. w stopce)

Zdarzenia dotyczące zgód zapisywane w historii każdego kontaktu w bazie

 • Każda interakcja kontaktu ze zgodą jest odnotowywana na jego linii czasu (historii)
 • Obsługa procesu usuwania i anonimizacji danych - wówczas dane można bezpowrotnie usunąć bez możliwości ich przywrócenia.
iPresso RODO Manger

Persona Creator

Nareszcie! Narzędzie to tworzenia person - tutaj opiszesz, zilustrujesz i wykorzystasz w praktyce głównego bohatera każdego Customer Journey.

Intuicyjne tworzenie person
Łatwy w użyciu edytor pozwalający wybrać zdjęcie lub ilustrację persony, wstawić opisy.

Baza person
Można tworzyć wiele person, dla różnych marek, produktów, usług. Każda persona może mieć swój odpowiednik w segmentach.

iPresso Persona Creator

iPresso Satellite

Innowacja w Marketing Automation wprowadzona przez iPresso®. Pozwala wyzwolić automatycznie zaawansowane, spersonalizowane scenariusze w wyniku zmian w otoczeniu np. parametrów pogodowych.

Pierwszy Marketing Automation, który reaguje na warunki zewnętrzne
Prawdziwy Real Time Marketing, który reaguje nie tylko na zachowania klientów i ich deklarowane potrzeby w danej chwili, ale bierze pod uwagę kontekst - warunki otoczenia. iPresso automatycznie obserwuje wskazane parametry, by na ich podstawie uruchomić spersonalizowaną komunikację, przetworzenie informacji, scenariusz obsługi klienta.

Reagowanie na warunki pogodowe
To tylko przykład. Ale pokazuje możliwości iPresso Satellite. Nie trzeba już samodzielnie szybko reagować na zmianę pogody i w pośpiechu ustawić kampanię. iPresso będzie przygotowane na każdą sytuację. Będzie uruchamiać inny scenariusz do odpowiednich segmentów gdy pada deszcz, inny gdy jest upał, a jeszcze inny gdy będzie mróz i sypał śnieg.

iPresso Satellite

Wyzwalanie scenariuszy na zmianę parametrów
iPresso może obserwować każdy parametr, który dostępny jest on-line i możliwy jest do wskazania. Mogą to być kursy walut, indeksy giełdowe, dane statystyczne i wiele innych.

Uruchamianie kampanii z uwagi na wielkość segmentu
iPresso obserwuje również to co dzieje się w jego wnętrzu z danymi np. w segmentach klientów. Może zareagować uruchamiając kampanię np. gdy liczebność klientów w danym segmencie będzie odpowiednio duża i komunikacja pozwoli na osiągnięcie odpowiedniej skali.

Feed manager

Intuicyjne zarządzanie feedem w jednym miejscu
Jedno miejsce w systemie do zarządzania wieloma źródłami danych - feedami

Zaciąganie danych

 • możliwość wskazania lokalizacji, z której mają być zaciągane dane automatycznie z formatu .xml
 • automatyczne odświeżanie danych ze wskazanej lokalizacji

Ręczne dodawanie feedów

 • można tworzyć swoje własne zbiory z danymi
 • import danych z plików (csv, xml)

Tworzenie wielu zbiorów (data sets) z jednego feeda
Wykorzystywanie potencjału feed’ów i tworzenie wielu podzbiorów

Strategie wykorzystania
Możliwość tworzenia np. rekomendacji produktowych na podstawie różnych kryteriów

Wykorzystanie w kanałach komunikacji
Tworzenie dynamicznych, spersonalizowanych treści email, web push, sms.

iPresso Satellite
Sprawdź, co potrafi ipresso

Wybierz funkcjonalność z listy poniżej

Scenariusze Marketing Automation

Projektowanie ścieżek klientów i nawet bardzo rozbudowanych scenariuszy zautomatyzowanej komunikacji jeszcze nigdy nie było tak proste!

 • Projektowanie
  Projektuj ścieżki klientów i scenariusze kampanii z łatwością z użyciem intuicyjnego edytora Drag&Drop. Jest prosty w użyciu, ale bardzo bogaty w zastosowaniach.
 • Kreator iPresso Studio
  Przeprowadzi Cię przez proces tworzenia scenariusza krok po kroku. Potem tylko uruchamiasz i działa!
 • Raportowanie
  Raportowanie na bieżąco przepływu kontaktów przez scenariusz. Można podglądać bezpośrednio na projekcie scenariusza lub w formie wykresów i lejków. Czytelnie i dostępnie, bez czekania aż skończy się kampania.
 • Akcje
  Kolekcja akcji gotowych do wykorzystania. Ale na tym nie koniec - można zdefiniować dowolne własne akcje, integrować zewnętrzne narzędzia lub wykorzystywać API.
 • Warunki
  Rozdzielanie komunikacji z szeregu dostępnych warunków. Każdy z nich jest bardzo pojemny i ma bogate możliwości konfiguracji.
 • Obszary i notatki
  Scenariusze stają się coraz bardziej wyrafinowane, dłuższe i kreatywne? Pracujecie nad nimi zespołowo? W iPresso możesz oznaczyć w obszary i nanieść notatki. Gdy zajrzysz po roku co tam ciekawego iPresso automatyzuje - będziesz wiedzieć od razu.
 • Zapis jako obrazek
  Zapis jako obrazek
  Trzeba pokazać projekt scenariusza większemu audytorium w prezentacji? Wystarczy zapisać wszystko jako obrazek :-)
iPresso Marketing Automation scenario

Mierzenie wyników

Nowoczesny marketing to ustalanie wskaźników, które opisują stan i efekt komunikacji z odbiorcami. To ciągła obserwacja w czasie rzeczywistym umożliwiająca reakcję od razu i błyskawiczną korektę.

KPI
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) można w iPresso zdefiniować samodzielnie. Nie narzucamy gotowych metryk i nie twierdzimy, że one będą najlepsze. Każdy biznes wypracowuje swoje metryki pomiaru skuteczności i stanu marketingu. iPresso obserwuje ustalone KPIs mierzy je cały czas pokazując poziom wykonania, trend i cel do realizacji.

Raportowanie ze zintegrowanych danych
iPresso integruje dane z wielu źródeł umożliwiając raportowanie w jednolitej formie w jednym miejscu.

Przegląd bazy
Jaki jest stan bazy? Jak liczne są kategorie, ile kontaktów ma określone cechy? Na te pytania o atrybuty odpowiedź daje raport przekroju bazy, który można kształtować wg swoich potrzeb w formie konfigurowalnych dashboardów.

Raport kampanii
Mierz konwersję np. na wskazane aktywności klientów. Można wskazać konwersję, wybrać kanały komunikacji z których powinna nastąpić i precyzyjnie mierzyć dzień po dniu.

Połączenie iPresso z Google Analytics
Integracja z najpopularniejszym narzędziem analizy ruchu on-line jest dwu kierunkowa: iPresso pobiera wybrane dane aby umożliwić definiowane własnych KPI w kombinacji z danymi z innych źródeł oraz to iPresso dostarcza dane do GA.

Dedykowane dashboardy
W iPresso można uzyskać dedykowany, unikalny dashboard w dowolnej ustalonej formie, który będzie zbierał dane, liczył i wskazywał statusy. Pomożemy dobrać metryki i skonsultujemy możliwości.

iPresso Big Data

Real-Time Marketing

Na czas - w dzisiejszych czasach oznacza w czasie rzeczywistym. iPresso pozwala prowadzić komunikację w czasie rzeczywistym i bliskim mu dzięki zaawansowanej technologii Real Time Marketing.

Powiadomienia na stronach
Projektowanie i wyzwalanie różnych w formie i treści powiadomień na stronie www w zależności od cech i sekwencji zachowań użytkowników. Pop-upy, banery, powiadomienia i inne tzw. modale i nie tylko.

Projektowanie kreacji
Wbudowane iPresso Studio umożliwia szybkie utworzenie ciekawych powiadomień na stronie www bez ruszania jej kodu źródłowego.

Spersonalizowane treści
iPresso w lot identyfikuje atrybuty i zachowania użytkowników. Na podstawie błyskawicznie ustalonych cech dobiera właściwy komunikat ze spersonalizowanymi elementami treści.

Content Automation

Automatycznie dostosuj zawartość kampanii marketingowych i stron internetowych, by dostarczyć swoim klientom odpowiednio zindywidualizowane treści.

Pobieranie feedów np. z produktami
W ramach integracji z platformami e-commerce automatyczne zapisywanie aktywności zamówienia i produktu oraz ich parametry, takie jak: cena produktu, numer produktu, adres strony, adres URL, SKU, wartość zamówienia.

RSS i budowanie automatycznych newsletterów
Budowanie automatycznych newsletterów w intuicyjnym kreatorze Drag&Drop za pomocą konfiguracji czytnika RSS z platformą iPresso.

Dynamiczne bloki mailowe w treści e-maili
Pojedynczy element kampanii e-mail, który stworzony raz w formie tekstu lub w kodzie HTML umożliwia jego wykorzystanie w wielu kreacjach mailowych.

Dynamiczne bloki na stronach
Automatyczne dostosowanie wyglądu do strony oraz elementów personalizujących treści indywidualnie dla każdego odwiedzającego użytkownika.

Scoring

Ocena cech i zachowań klientów dzięki rozwiązaniu scoringowemu ułatwia kierowanie właściwych osób do właściwego scenariusza Marketing Automation. Dzięki punktom scoringowym można dowiedzieć się, kto w bazie jest rzeczywiście wartościowym kontaktem i kiedy należy zareagować.

Scoring demograficzny
Ocena punktowa cech. iPresso może przyznawać punkty za wskazane cechy jak również za zestaw cech, które muszą wystąpić jednocześnie.

Scoring behawioralny
Ocena zachowań polegająca na przypisywaniu punktów za konkretne aktywności np. odwiedzenie danej strony, kliknięcie w link w e-mailu.

Własne reguły scoringowe
Można wdrażać w życie własne plany i reguły scoringowe. Nadawać scoring globalnie np. za każde otworzenie jakiegokolwiek e-maila ale również przypisywać punkty w zupełnie innej skali w danym scenariuszu Customer Journey.

Powiadomienia Push

Możliwość dotarcia w czasie rzeczywistym do osób korzystających z przeglądarek internetowych oraz aplikacji mobilnych. Projektowanie i wywoływanie powiadomień w zależności od zachowań użytkowników.

Web Push
Wysyłka powiadomień i dotarcie do zdefiniowanej grupy docelowej w ramach Twojej monitorowanej strony internetowej.

Mobile Push
Wysyłka powiadomień i dotarcie do zdefiniowanej grupy docelowej w ramach Twojej aplikacji mobilnej.

On Site Push
Projektowanie treści w formie pop-upów i wyzwalanie ich poprzez działanie w czasie rzeczywistym w reakcji na bieżące aktywności potencjalnego klienta.

Zaawansowana segmentacja

Kierowanie dobrze dobranej, zautomatyzowanej, spersonalizowanej komunikacji w wielu kanałach w przypadku dużych baz wymaga sprawnego narzędzia do segmentacji.

Kreator segmentacji
Intuicyjny ale o potężnych możliwościach kreator segmentów. W postaci sekwencji pól z zawieraniem i wykluczaniem zbiorów możesz utworzyć segment nawet o bardzo specyficznym opisie.

Zapisywanie segmentów
Segment można zapisać i wykorzystać do dalszej pracy w iPresso.

Akcje na segmentach
Po zapisaniu na segmencie można przeprowadzić masowe działania np. przypisać tagi zawartym w nim kontaktom lub wykonać inne działanie.

Wykorzystywanie segmentów
Segmenty dostępne mogą być do dalszego wykorzystania w projektowaniu komunikacji.

Data Collector

Zbieranie danych ze strony. Pozwala zbierać aktywności, aktualizować atrybuty kontaktów lub dodawać nowe kontakty. Wypełniając prosty i intuicyjny formularz możemy na bieżąco aktualizować naszą bazę kontaktów.

Wskazywanie danych do pobrania
Wybór zdarzeń na stronie, które mają wystąpić - do wyboru są możliwe następujące zdarzenia: na kliknięciu w wybrany element, na zmianie wartości pola formularza, na zapisie formularza, po określonym czasie od załadowania strony.

Ustalanie czyje dane mają być zaciągane
Możliwość wyboru kontaktów, których dane mają zostać pobrane. Istnieje możliwość pobierania danych wszystkich kontaktów, tylko anonimowych, lub tylko monitorowanych.

Bez angażowania IT i ingerencji w kod strony
Możliwość zbierania danych bez konieczności zaangażowania IT. Wystarczy jedynie kod monitorujący zamieszczony na stronie.

Przetworzenie danych “w locie” - wskazywanie akcji do wykonania
Wybór akcji, jaka ma zostać uruchomiona, np.zapis aktywności, zapis działania, aktualizacja atrybutów, zapis kontaktu, zapis danych do pamięci przeglądarki, zebranie tokenu web push.

Reakcje na porzucone procesy

Wysoce spersonalizowane komunikaty wysyłane do każdego użytkownika, który rozpoczął konkretne działanie, ale go nie ukończył i porzucił proces.

Porzucony koszyk
Mechanizm ratowania “porzuconych koszyków” poprzez dostarczenie spersonalizowanej wiadomości każdemu użytkownikowi, który nie zrealizował płatności za wybrane produkty wraz z możliwością podniesienia jego wartości.

Porzucony formularz
Użytkownik zaczął wypełniać formularz, ale go porzucił w połowie? To jedno z wielu zastosowań funkcjonalności porzuconych procesów w iPresso.

Projektowanie unikalnych scenariuszy reakcji
System pozwala na zdefiniowanie własnych zasad umożliwiających personalizację komunikatów do kontaktów w bazie oraz anonimowych użytkowników w zależności od wybranych warunków pozwalających na dotarcie do konkretnego segmentu.

Integracje

Integracja danych pochodzących z systemów i aplikacji zewnętrznych uzupełniają kontekst kontaktów.

Centrum integracji
Miejsce, w którym znajdziesz wszystkie dostępne systemy i aplikacje, które możesz zintegrować z iPresso.

Integracje dedykowane
Możliwość uruchomienia dedykowanych integracji danych z systemami, których nie posiadamy na stałe w naszej ofercie.

Integracja własnych rozwiązań dzięki API
Poza korzystaniem z naszych gotowych integracji można również użyć naszego bogatego API pozwalającego na integrację Twoich rozwiązań.

Zarządzanie bazą kontaktów

To nie jest już tylko robota dla analityków baz danych. Teraz każdy poradzi sobie nawet z wielomilionowymi bazami danych kontaktów.

Manager kontaktów
Intuicyjny, z szybkim dotarciem do szczegółów Contact Manager. Przeglądanie bazy od ogółu do szczegółu z możliwością pracy na pojedynczym kontakcie.

Dowolne typy kontaktów
To już nigdy nie będzie tylko lista mailingowa albo baza firm i kontaktów. Tutaj stworzysz typy kontaktów jakich potrzebujesz. Na przykład organizacje, a nawet urządzenia, maszyny, samochody. Dopasujesz budowę bazy dokładnie do swojego unikalnego biznesu.

Atrybuty
Czyli informacje, które opisują Twoje kontakty. A opis, wiadomo, może być różny i im dokładniejszy tym bardziej użyteczny. W iPresso można tworzyć dowolne atrybuty (custom fields), o różnych typach danych i ilościach.

Aktywności
Czyli zachowania i akcje podejmowane przez obserwowane kontakty. W iPresso jest już bogata kolekcja aktywności, które system zbiera praktycznie od momentu aktywacji. Jednak olbrzymie możliwości tworzenia unikalnego rozwiązania i wiedzy daje tworzenie nowych aktywności.

Timeline
Wszystkie dane iPresso przypisuje do konkretnego kontaktu w ten sposób budując wiedzę dającą jego kontekst. Zobrazowane jest to w czytelnej formie linii czasu, gdzie odkładane są działania systemu, akcje i aktywności kontaktów.

Integracja danych
Wszystkie zintegrowane dane pochodzące z systemów i aplikacji zewnętrznych uzupełniają kontekst kontaktów. Można korzystać od razu z gotowych integracji oraz korzystać z bogatego API do integracji Twoich rozwiązań.

Relacje między kontaktami
To unikalna cecha iPresso. Tylko tutaj jest możliwość łączenia poszczególnych kontaktów w relacje. Np. uczeń - nauczyciel - szkoła, właściciel - samochód itp. Wyobraź sobie jakie to daje możliwości do dalszej, spersonalizowanej komunikacji.

E-mail marketing

To tak na prawdę coś znacznie więcej niż tylko kampanie e-mail. Z Marketing Automation e-mail marketing wszedł na wyższy poziom, a w iPresso to zupełnie nowa generacja!

Edytor Drag&Drop
Łatwe, szybkie projektowanie z kreatorem iPresso Studio - prowadzi krok po kroku jak przygotować e-mail z projektowaniem przy użyciu intuicyjnego edytora przeciągnij-upuść.

Szablony
Biblioteka szablonów zawiera gotowe formaty e-maili na każdą okazję w różnym stylu. Responsywne, ma się rozumieć.

Podgląd e-maila
Szybko sprawdzisz projektując e-mail, jak będzie wyglądał na urządzaniach o różnej wielkości ekranu.

Testy A/B/X
Testy w iPresso są wielowymiarowe. Możesz testować nadawców e-maila w kombinacjach z tematem, treścią a zwycięskie wersje wybierać automatycznie nie tylko na podstawie otwarć, ale również kliknięć, a nawet ostatecznej konwersji np. na zakup produktu w sklepie internetowym.

Personalizacja
To nie tylko zwracanie się do adresata imieniem w wołaczu. To możliwość pełnego dostosowania treści wiadomości z blokami tekstu, obrazkami a nawet podpinanymi źródłami danych (np. feed'ami produktowymi ze sklepu internetowego). Co więcej e-maile mogą być wysyłane indywidualnie w reakcji na określone zdarzenie.

Raportowanie
Dokładne raportowanie kampanii e-mail marketingowych: jednostkowo i zbiorczo, wg kampanii, szablonów e-maili. Dodatkowo można sprawdzić konwersję z konkretnych kampanii e-mail marketingowych.

Zaawansowane ustawienia
Pełna konfiguracja kampanii w jednym miejscu, na jednej stronie.

Wysoka przepustowość i dostarczalność
iPresso wysyła miliony e-maili, z bardzo wysoką przepustowością jednocześnie zawsze dbając o dostarczalność i reputację klientów. W wersji Enterprise dodatkowo przeprowadzamy audyt baz e-mailowych, jakość adresów i domen oraz rekomendujemy najlepsze praktyki.

Narzędzia lojalnościowe

Z iPresso łatwo, szybko i technologicznie tanio wdrożysz programy lojalnościowe, monetyzacyjne oparte o punkty, e-kupony i inne mechanizmy.

e-Couponing
Kompleksowy moduł kuponingowy do zarządzania programami lojalnościowymi z generowaniem unikalnych kodów, integracją ze sklepami internetowymi, generowaniem wydruków, stroną programu dla końcowych klientów, zarządzaniem szablonami i wieloma innymi funkcjami, wzbogacającymi program lojalnościowy i zwiększającymi jego efektywność.

Programy monetyzacyjne
Rozszerzenia do iPresso, które wzbogacają arsenał narzędzi i możliwości budowania unikalnych i efektywnych aktywności marketingowych. Możesz zbudować cały program lojalnościowy oparty na mechanizmach monetyzacyjnych.

Badanie opinii

Poznaj zdanie swoich klientów, nie wahaj się zapytać wykorzystując dogodne formy kumunikacji. Zobacz też co "mówią" ich zachowania, sposób poruszania się na stronie internetowej, akcje i reakcje na Twoje działania.

Ankiety
Tworzenie ankiet anonimowych i nie tylko. Z pytaniami otwartymi, jedno- i wielokrotnego wyboru. Dostosowanie wyglądu i szczegółowe statystyki. Po prostu proste.

Wyszukiwanie tzw. insightów
Przeglądanie bazy może wciągać. Zwłaszcza, gdy można odnaleźć ciekawe zjawiska i/lub typowe zachowania. Contact Manager w połączeniu z narzędziem ankietowym i kreatorem notyfikacji pozwala szukać prawdziwych potrzeb użytkowników i klientów.

iPresso ankiety

Customer Data Platform

Jedno miejsce na dane z wielu źródeł o kliencie
iPresso integruje dane z systemów wewnętrznych, zewnętrznych, zintegrowanych natywnie oraz w sposób dedykowany. Aktualizuje dane w możliwie najszybszym czasie, najczęściej w czasie rzeczywistym.

Dane w pełnym zakresie
Dane w postaci atrybutów (np. demograficzne), dane behawioralne (aktywności, zachowania) oraz transakcyjne (np. o zakupach).

iPresso ID
Jeden identyfikator, który umożliwia zachowanie spójności danych mimo wielu źródeł oraz integrację w taki sposób, aby udostępniać dane dalej w swoich systemach i zwiększać ich wartość.

Dane 1st party
Dane należą tylko do firmy, która nimi administruje. iPresso w sposób bezpieczny agreguje dane tylko i wyłącznie na rzecz klienta i nie wykorzystuje ich w innym celu.

Integracja dzięki API
Możliwości wykorzystania danych przez integracje m.in. z systemami analitycznymi. W każdym momencie można dointegrować inne rozwiązanie wykorzystując REST API, JS API oraz Mobile API iPresso.

Użytkownicy anonimowi
Prowadzenie komunikacji do użytkowników anonimowych na podstawie zebranych danych o cookies. Możliwe jest prowadzenie personalizacji na podstawie zachowań z wykorzystaniem akcji on-site oraz w przypadku akceptacji na token push także działań z wykorzystaniem web push.

Użytkownicy zarejestrowani
Pełna paleta dostępnych działań we wszystkich dostępnych kanałach komunikacji w oparciu o akceptację na przetwarzanie danych przez użytkowników.

RODO Manager

Zarządzanie zgodami

 • Dodawanie wielu zgód dla różnych celów
 • Treści zgód w wielu językach
 • Zależności między zgodami (np. wypisanie z jednej zgody automatycznie wypisuje z drugiej)
 • Obsługa zgód na wykorzystanie danych historycznych
 • Różnicowanie zgód na komunikację od pozostałych
 • Obsługa zgód przez zewnętrzne systemy dzięki możliwości integracji wywołań

Wielojęzyczność

 • Obsługa treści w dowolnym języku
 • Wykorzystanie na wielojęzycznych stronach www i aplikacjach
 • Możliwość wykorzystania dostosowanych językowo stron wypisań, zapisu, podziękowań i stron profilowych

Zgodność z GDPR/RODO

 • Narzędzia i procedury pozwalające spełnić wymogi stawiane przez obowiązujące Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych
 • Gotowe rozwiązania sprawdzone i stosowane przez wiele dużych firm w wielu branżach
 • Zarządzanie na wielu rynkach geograficznych w tym spoza UE

Statystyki

 • Statystyki zapisania i wypisania do danej zgody
 • Statystyki kontaktów, które posiadają daną zgodę lub z niej wypisały się
 • Dashboard zgód z przeglądem podstawowych danych statystycznych w formie wykresów

Historia zmian zgód

 • Rejestracja i archiwizacja zmian w treści i konfiguracji każdej zgody w systemie
 • Przeglądanie każdej wersji zmienionej zgody

Strony profilowe

 • Tworzenie wielu stron profilowych dla kontaktów – w zależności od wersji językowej, celu, zakresu udostępnianych danych, dostępnych dla kontaktów opcji
 • Edycja stron w edytorze z możliwością edycji HMTL oraz ładowania pliku ZIP
 • Automatyczny bezpieczny hosting stron z generowaniem unikalnych linków
 • Możliwość tworzenia podstron m.in.: z danymi kontaktu, podziękowań, potwierdzeń usuwania danych

Strony do wypisywania

 • Tworzenie stron do wypisywania wykorzystywanych w procesach opt-out
 • Projektowanie indywidualnej szaty graficznej
 • Automatyczny hosting i generowanie adresu
 • Obsługa procesów single- lub double-opt-out
 • Tworzenie wielu wariantów strony wypisania z poszczególnych zgód

Zautomatyzowany proces zapisu i wypisu zgód

 • Tworzenie formularzy zapisu do zgody
 • Integracja formularzy przez API, przekazywanie informacji o zapisaniach
 • Zaciąganie informacji o zgodzie z wykorzystaniem iPresso Data Collector bez konieczności ingerencji w kod strony
 • Automatyczne dodawania linków wypisujących do e-maili (np. w stopce)

Zdarzenia dotyczące zgód zapisywane w historii każdego kontaktu w bazie

 • Każda interakcja kontaktu ze zgodą jest odnotowywana na jego linii czasu (historii)
 • Obsługa procesu usuwania i anonimizacji danych - wówczas dane można bezpowrotnie usunąć bez możliwości ich przywrócenia.
iPresso RODO Manger

Persona Creator

Nareszcie! Narzędzie to tworzenia person - tutaj opiszesz, zilustrujesz i wykorzystasz w praktyce głównego bohatera każdego Customer Journey.

Intuicyjne tworzenie person
Łatwy w użyciu edytor pozwalający wybrać zdjęcie lub ilustrację persony, wstawić opisy.

Baza person
Można tworzyć wiele person, dla różnych marek, produktów, usług. Każda persona może mieć swój odpowiednik w segmentach.

iPresso Persona Creator

Satellite

Innowacja w Marketing Automation wprowadzona przez iPresso®. Pozwala wyzwolić automatycznie zaawansowane, spersonalizowane scenariusze w wyniku zmian w otoczeniu np. parametrów pogodowych.

Pierwszy Marketing Automation, który reaguje na warunki zewnętrzne
Prawdziwy Real Time Marketing, który reaguje nie tylko na zachowania klientów i ich deklarowane potrzeby w danej chwili, ale bierze pod uwagę kontekst - warunki otoczenia. iPresso automatycznie obserwuje wskazane parametry, by na ich podstawie uruchomić spersonalizowaną komunikację, przetworzenie informacji, scenariusz obsługi klienta.

Reagowanie na warunki pogodowe
To tylko przykład. Ale pokazuje możliwości iPresso Satellite. Nie trzeba już samodzielnie szybko reagować na zmianę pogody i w pośpiechu ustawić kampanię. iPresso będzie przygotowane na każdą sytuację. Będzie uruchamiać inny scenariusz do odpowiednich segmentów gdy pada deszcz, inny gdy jest upał, a jeszcze inny gdy będzie mróz i sypał śnieg.

iPresso Satellite

Wyzwalanie scenariuszy na zmianę parametrów
iPresso może obserwować każdy parametr, który dostępny jest on-line i możliwy jest do wskazania. Mogą to być kursy walut, indeksy giełdowe, dane statystyczne i wiele innych.

Uruchamianie kampanii z uwagi na wielkość segmentu
iPresso obserwuje również to co dzieje się w jego wnętrzu z danymi np. w segmentach klientów. Może zareagować uruchamiając kampanię np. gdy liczebność klientów w danym segmencie będzie odpowiednio duża i komunikacja pozwoli na osiągnięcie odpowiedniej skali.

Feed manager

Intuicyjne zarządzanie feedem w jednym miejscu
Jedno miejsce w systemie do zarządzania wieloma źródłami danych - feedami

Zaciąganie danych

 • możliwość wskazania lokalizacji, z której mają być zaciągane dane automatycznie z formatu .xml
 • automatyczne odświeżanie danych ze wskazanej lokalizacji

Ręczne dodawanie feedów

 • można tworzyć swoje własne zbiory z danymi
 • import danych z plików (csv, xml)

Tworzenie wielu zbiorów (data sets) z jednego feeda
Wykorzystywanie potencjału feed’ów i tworzenie wielu podzbiorów

Strategie wykorzystania
Możliwość tworzenia np. rekomendacji produktowych na podstawie różnych kryteriów

Wykorzystanie w kanałach komunikacji
Tworzenie dynamicznych, spersonalizowanych treści email, web push, sms.

iPresso Satellite